Nhìn lại 16 kỳ Đại hội của Đảng bộ thành phố Hà Nội

Kể từ Đại hội lần thứ I diễn ra từ ngày 21 - 30/4/1959 đến nay, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã trải qua 16 kỳ Đại hội. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, kính mời độc giả cùng nhìn lại dấu mốc các kỳ Đại hội.
Đảng bộ thành phố Hà Nội: 90 năm những chặng đường vẻ vang Phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội Đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực trong đảng viên và nhân dân Thủ đô Hà Nội
nhin lai 16 ky dai hoi cua dang bo thanh pho ha noi

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị toàn Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam) thành phố Hà Nội họp từ ngày 21 - 30/4/1959 (Đại hội lần thứ I), tại Nhà hát Lớn thành phố. Theo Chỉ thị của Trung ương, Hội nghị có ý nghĩa như Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đại hội có 236 đại biểu chính thức và 77 đại biểu dự thính đại diện cho trên 12.000 đảng viên Thủ đô tham dự. Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành mới của Đảng bộ gồm 31 đồng chí. Đồng chí Trần Danh Tuyên được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 1961 - 1963, họp từ ngày 25/1 - 2/2/1961, tại Nhà hát Lớn thành phố. Về dự Đại hội có 310 đại biểu thay mặt cho hơn 2 vạn đảng viên trong Đảng bộ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 30 ủy viên chính thức, 10 ủy viên dự khuyết. Tháng 6/1961, đồng chí Nguyễn Lam được Bộ Chính trị điều về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 1963 - 1968, từ ngày 1 - 8/7/1963, được tổ chức tại Nhà hát Lớn thành phố. Dự Đại hội có 240 đại biểu thay mặt cho 65.000 đảng viên. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới của Đảng bộ gồm 29 ủy viên chính thức, 6 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Lam được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ IV, diễn ra từ ngày 8/4 đến 13/4/1968, tại Câu lạc bộ Lao động (nay là Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hà Nội). Với hơn 312 đại biểu thay mặt cho hơn 52.000 đảng viên về dự, Đảng hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 24 ủy viên chính thức, 7 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành bầu đồng chí Nguyễn Văn Trân làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 1971 - 1974 diễn ra từ 19 - 23/4/1971 tại Câu lạc bộ Lao động (nay là Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hà Nội). Dự Đại hội có 430 đại biểu chính thức, 30 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 61.000 đảng viên trong Đảng bộ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 21 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Trân được Ban Chấp hành bầu lại làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 1974 - 1977, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã họp tại Câu lạc bộ Lao động (nay là Cung văn hóa thể thao thanh niên) từ ngày 8- 12/4/1974 gồm 516 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 64.000 đảng viên. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới của Đảng bộ gồm 35 ủy viên chính thức và 16 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Trân được Trung ương điều đi nhận công tác mới, đồng chí Nguyễn Lam được Ban Chấp hành bầu làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 1977 - 1980 diễn ra hai vòng trong khoảng thời gian khác nhau. Vòng 1, Đại hội diễn ra từ ngày 12 - 22/11/1976, tại Câu lạc bộ Lao động (nay là Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hà Nội). Vòng 2 của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII được tổ chức từ ngày 25/5 - 2/6/1977. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 44 đồng chí, trong đó, có 43 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Văn Lương, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 1980 - 1983, được tiến hành từ ngày 5 - 10/2/1980, tại Câu lạc bộ Lao động (nay là Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hà Nội) với sự tham dự của 691 đại biểu. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 49 ủy viên chính thức, 3 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Văn Lương được bầu lại làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 1983 - 1986, diễn ra hai vòng. Đại hội vòng 1 diễn ra từ ngày 11 - 16/1/1983. Vòng 2 diễn ra từ ngày 11 - 16/6/1983, tại Hội trường Ba Đình. 622 đại biểu thay mặt cho hơn 130.000 đảng viên đã tham dự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 51 ủy viên chính thức, 4 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Văn Lương tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ X, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 23/10/1986, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô. Tham dự Đại hội có 709 đại biểu. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 51 ủy viên chính thức, 14 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XI, nhiệm kỳ 1991 - 1996, được tổ chức 2 vòng. Vòng 1 diễn ra từ ngày 25 - 29/4/1991; Vòng 2 từ ngày 16 - 19/11/1991. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 51 ủy viên. Đồng chí Phạm Thế Duyệt được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XII, nhiệm kỳ 1996 - 2000, diễn ra từ ngày 7 - 9/5/1996, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, với sự tham dự của 398 đại biểu đại diện cho 14 vạn đảng viên. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 51 ủy viên. Đồng chí Lê Xuân Tùng được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, diễn ra từ ngày 27 - 30/12/2000, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, với sự có mặt của 401 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 150.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIII gồm 51 ủy viên. Tại Hội nghị thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV diễn ra từ ngày 20 - 23/12/2005. Dự Đại hội có 396 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 180.000 đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV gồm 59 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Bí thư Thành ủy. Tháng 6/2006, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy lên Trung ương nhận công tác. Bộ Chính trị phân công đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV, diễn ra từ ngày 25 - 28/10/2010. Dự Đại hội có 493 đại biểu chính thức, đại diện tiêu biểu cho gần 33 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV gồm 75 ủy viên; tại Hội nghị thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí. Đồng chí Phạm Quang Nghị được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra từ ngày 1 - 3/11/2015 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô. Dự Đại hội có 495 đại biểu chính thức đại diện cho cho hơn 39 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã tín nhiệm bầu 74 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu 4 Phó Bí thư là các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Đức Chung, Đào Đức Toàn. Trong đó, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Tháng 2/2016, Bộ Chính trị phân công đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI. Tháng 2/2020, Bộ Chính trị phân công ông thôi chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội và giữ chức vụ Phó trưởng Bộ phận chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, Bộ Chính trị điều động Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile