Nhiều ý kiến của tuổi trẻ Thủ đô đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII

Phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo, tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục có thêm nhiều ý kiến chất lượng đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Nhằm phát huy trách nhiệm, tập trung trí tuệ của đảng viên, đoàn viên, thanh niên Thủ đô đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội bằng nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo đã tổ chức lấy ý kiến trong đảng viên, đoàn viên, thanh niên qua các kênh thông tin và tổ chức các Hội nghị đóng góp ý kiến của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XV, Kỳ họp lần thứ 15, nhiều ý kiến chất lượng đến từ đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố đã được ghi nhận.

Cụ thể, đồng chí Bùi Mạnh Hùng, UVBTV Thành đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố tán thành bố cục dự thảo báo cáo chính trị gồm 2 phần; Nhất trí với chủ đề Đại hội, được xác định với 4 thành tố sắp xếp chặt chẽ theo vị trí ưu tiên, thể hiện rõ định hướng phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ tới; Nhất trí với Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

nhieu y kien cua tuoi tre thu do dong gop vao van kien dai hoi dang bo thanh pho lan thu xvii
Đồng chí Bùi Mạnh Hùng, UVBTV Thành đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội phát biểu đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố

Trong Phần thứ hai, về mục tiêu, nhiệm vụ và những trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 5 năm 2020 - 2025: Tại mục 2 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 5 năm 2020 - 2025; Nhiệm vụ số 2.9 về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hôi trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống”, theo đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố với những diến biến phức tạp của biến đổi khí hậu, tốc độ đô thị hóa rất nhanh của Thủ đô, trong giai đoạn 5 năm vừa qua chúng ta thấy được những diễn biến rất phức tạp từ các vụ cháy nổ, gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn cả nước. Do đó để kịp thời ứng phó với biến đổi khí hậu, làm giảm các vụ cháy nổ trên địa bàn, bảo vệ sản xuất và đời sống của nhân dân Thủ đô, đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên Công an Thành phố đề nghị bổ sung thêm vào khổ 2 mục này trong dự thảo Báo cáo chính trị, nội dung: Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong nhiệm vụ số 2.14 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh”, theo đồng chí Bùi Mạnh Hùng, thực tế cho thấy vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của công tác tuyên truyền, phản bác thông tin, luận điệu sai trái trên không gian mạng; Thậm chí có tâm lý e dè, sợ vi phạm các quy định khi sử dụng mạng xã hội; Cơ chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa các ban ngành, đoàn thể, đơn vị, giữa các cấp trong cùng một hệ thống tổ chức còn hạn chế, thiếu tính thời sự, chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Do đó để nhấn mạnh, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác theo hướng thực chất, hiệu quả hơn, đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố đề nghị bổ sung thêm vào khổ 1 mục này trong dự thảo Báo cáo chính trị. Cụ thể nội dung bổ sung là: “Dự báo, huy động cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị trên nhiều phương diện, nhất là không gian mạng”.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, UVBTV Thành đoàn, Bí thư Huyện đoàn Chương Mỹ, với kết cấu, bố cục chặt chẽ, Dự thảo đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Trong đó, Dự thảo đã làm rõ những kết quả nổi bật của thành phố trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Những đánh giá của Dự thảo đã khẳng định, giai đoạn 2015 - 2020, thành phố đã kịp thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn nhằm mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ những tác động tích cực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để xây dựng Thủ đô theo định hướng Thành phố thông minh. Việc đẩy mạnh cải cách hành chính với trọng điểm là số hóa thủ tục hành chính, xây dựng hệ dữ liệu số, mô hình Chính quyền điện tử từng bước được định hình trong đời sống thực tại; Cùng với các chính sách khuyến khích đầu tư, hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo... đã tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, an ninh - quốc phòng được giữ vững, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao; hệ thống chính trị được củng cố, niềm tìn của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và định hướng phát triển của Thủ đô được nâng lên.

nhieu y kien cua tuoi tre thu do dong gop vao van kien dai hoi dang bo thanh pho lan thu xvii
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, UVBTV Thành đoàn, Bí thư Huyện đoàn Chương Mỹ đóng góp ý kiến

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của thành phố trong giai đoạn 2015-2020. Trong đó, một trong những hạn chế đáng quan tâm là hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, trình độ quản lý, sức cạnh tranh còn hạn chế; Mức độ sẵn sàng cho hội nhập và liên kết chưa cao; Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng suất lao động, khả năng cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Trong phần phân tích dự báo tình hình giai đoạn tới, định hướng mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội, đặc biệt là nhóm các nhiệm vụ chủ yếu và các khâu đột phát của thành phố đều nhấn mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là yếu tố quan trọng, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố cốt lõi để xây dựng Thủ đô. Điều này thể hiện rõ qua việc thành phố đề ra chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 70 - 80%; Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 55 - 60%.

Tuy nhiên, trong phần các giải pháp triển khai thực hiện, chưa thể hiện rõ giải pháp đột phá để hoàn thành mục tiêu của thành phố. Đặc biệt là giải pháp xây dựng, phát triển, cân bằng nguồn nhân lực chất lượng cao giữa khu vực thành thị và khu vực nông thôn; Giải pháp hỗ trợ, nhân rộng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho khu vực nông thôn và nguồn nhân lực khu vực nông thôn.

Do vậy, đồng chí Bí thư Huyện đoàn Chương Mỹ nêu một số đề xuất, cụ thể như: Bổ sung vào mục 5 về việc “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao” nội dung: Xây dựng chính sách phát triển các mô hình đào tạo nghề tại các khu vực nông thôn phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, thiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp - thương mại - dịch vụ theo quy hoạch của thành phố; Xây dựng chính sách thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại khu vực nông thôn.

Đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Chương Mỹ đề xuất bổ sung vào mục 6.2 về việc “Đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô” nội dung: Quan tâm chính sách hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng yêu cầu tiếp cận, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất.

Qua các Hội nghị thông tin, lấy ý kiến được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành đoàn tổ chức, đảng viên, đoàn viên, thanh niên thành phố đã tích cực tham gia nhiều ý kiến đóng góp, thể hiện vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thủ đô Hà Nội.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile