Nhiều vướng mắc khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa cao

Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ ước giải ngân vốn đầu tư công trong 3 tháng năm 2023 chỉ đạt 9,69% kế hoạch.
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội Thành lập 5 Tổ công tác “thúc” giải ngân vốn đầu tư công Nỗ lực cao nhất giải ngân 700 nghìn tỷ vốn đầu tư công trong năm nay

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 2 tháng, ước thực hiện 3 tháng kế hoạch năm 2023.

Theo đó, ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/3/2023 là 73.192,092 tỷ đồng, đạt 9,69% kế hoạch (đạt 10,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Trong đó, vốn trong nước là 72.231,249 tỷ đồng (đạt 9,93% kế hoạch và đạt 10,64% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) (trong đó, vốn chương trình mục tiêu quốc gia là 2.052,168 tỷ đồng, đạt 8,47% kế hoạch); vốn nước ngoài là 960,843 tỷ đồng (đạt 3,43% kế hoạch).

Theo Bộ Tài chính, đến thời điểm hiện tại có 2 bộ và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 15%. Một số bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Tiền Giang (31,1%), Bến Tre (30,05%), Điện Biên (24,67%), Đồng Tháp (22,93%), Lâm Đồng (20,78%).

Nhiều vướng mắc khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa cao
Ảnh minh họa.

Ở chiều ngược lại, có 49/52 bộ, cơ quan Trung ương và 24/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 9%. Trong đó có 30 bộ, cơ quan Trung ương chưa giải ngân kế hoạch vốn.

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân ước 3 tháng đầu năm chưa cao là do hiện nay các bộ, ngành và địa phương mới giao xong chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án nên đang hoàn thiện thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán và đang tập trung thực hiện công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; nhiều dự án vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Cùng với đó, một số dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải khó khăn về nguồn cung cấp vật liệu, ảnh hưởng tiến độ, khối lượng nghiệm thu giải ngân vốn.

Đối với vốn nước ngoài, nhiều sự án chưa tháo gỡ được khó khăn trong công tác lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá thiết bị để làm cơ sở xác định giá gói thầu nên chưa đủ điều kiện thực hiện và giải ngân.

Để đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính kiến nghị đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 sang năm 2023 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương triển khai thực hiện ngay từ những tháng đầu năm.

Đối với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, Bộ Tài chính đề nghị khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị các đơn vị quyết liệt triển khai các giải pháp để đẩy nhanh công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư, thủ tục lựa chọn nhà thầu; có các giải pháp tháo gỡ đảm bảo đủ nguồn cung cấp vật liệu phục vụ cho các công trình dự án giao thông trọng điểm.

Hậu Lộc
Phiên bản di động