Nhiều vi phạm, Công ty Dược Danapha bị xử phạt hàng trăm triệu đồng

Công ty Cổ phần Dược Danapha vừa bị xử phạt hành chính do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Nhiều 'ông lớn' ngành dược bị xử phạt về thuế Một cá nhân chi hơn 77 tỷ đồng mua cổ phần doanh nghiệp dược

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 856/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Dược Danapha, địa chỉ 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

nhieu vi pham cong ty duoc danapha bi xu phat hang tram trieu dong
Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty Cổ phần Dược Danapha bị phạt tiền 70.000.000 đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn về báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017; báo cáo tài chính quý III, IV/2017...

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Dược Danapha cũng bị phạt tiền 350.000.000 đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Dược Danapha đăng ký công ty đại chúng với Chứng khoán Nhà nước vào năm 2007. Tuy nhiên, đến nay, công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết. Ngày 17/2/2017, công ty đã kết thúc đợt chào bán 3.255.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nhưng đến nay công ty chưa thực hiện đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Dược Danapha còn bị phạt tiền 85.000.000 đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về bầu thành viên Ban kiểm soát, về tổ chức họp và thông qua quyết định của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Trong thời gian từ năm 2017 đến 27/4/2018, Hội đồng quản trị chưa đảm bảo quy định họp ít nhất mỗi quý 1 lần và chưa đảm bảo các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty; Ban kiểm soát chưa đảm bảo họp ít nhất 2 lần trong một năm.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile