Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm tuyển lao động đi Hàn Quốc

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do chuẩn bị nguồn đi lao động tại Hàn Quốc theo thị thực E7 nghành đóng tàu khi chưa có văn bản chấp thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Quá khó khăn, nhiều doanh nghiệp bất động sản phải dùng biện pháp “đau đớn” để tồn tại Hà Nội khen thưởng 46 doanh nghiệp có thành tích trong phong trào thi đua

Từ đầu tháng 11/2022 đến nay, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã xử phạt 4 doanh nghiệp vi phạm liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Đào tạo và Cung ứng nhân lực - HAUI (LETCO) và Công ty TNHH MTV Hợp tác Quốc tế xây lắp 3 - INCOOP3 bị phạt mỗi đơn vị 50 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn lao động 12 tháng.

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm tuyển lao động đi Hàn Quốc
Ảnh minh họa

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Vạn Xuân Vivanxan và Công ty Cổ phần Công nghệ cao Phúc Thái cũng bị xử phạt 60 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn 18 tháng.

Trước khi hết thời hạn đình chỉ, các công ty phải báo cáo bằng văn bản gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc chấn chỉnh hoạt động chuẩn bị nguồn theo quy định.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, các công ty đều xác định tuyển nguồn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo thị thực E7 ngành đóng tàu khi chưa có văn bản chấp thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam và Hàn Quốc; cung cấp thông tin chính xác với người lao động và chính quyền địa phương tại nơi tuyển chọn về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều kiện làm việc, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động theo nội dung hợp đồng cung ứng lao động.

Ngoài ra, Cục cũng yêu cầu các doanh nghiệp trực tiếp tuyển chọn và không được thu tiền của người lao động về việc tuyển chọn; thực hiện đúng các nội dung đăng ký hợp đồng đã được chấp thuận.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile