Nhiều doanh nghiệp bị xử lý vi phạm chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt nhiều doanh nghiệp có hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Thị trường diễn biến tiêu cực, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nói gì? Đại biểu Quốc hội lo ngại về tình trạng tội phạm chứng khoán lách luật, nhờn luật

Theo đó, ngày 25/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn với tổng số tiền 295 triệu đồng với 4 hành vi vi phạm.

Trong đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn bị phạt tiền 85 triệu đồng do không công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số SCSC21/HĐQT/BB/01 ngày 20/01/2021 thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021; Nghị quyết HĐQT số SCSC21/HĐQT/BB/11 ngày 11/11/2021 thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)).

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn bị phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông. Cụ thể, theo báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, công ty cho Công ty Cổ phần Gemadept (cổ đông lớn nắm giữ 31,83% số cổ phần có quyền biểu quyết) vay tiền với số dư tại ngày 31/12/2020 là 70 tỷ đồng; theo báo cáo tài chính quý III/2022, doanh nghiệp cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M (cổ đông nắm giữ 2,847% số cổ phần có quyền biểu quyết) vay tiền với số dư tại ngày 30/9/2022 là 150 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp bị xử lý vi phạm chứng khoán
Ảnh minh họa

Cùng với đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn bị phạt 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2022...

Trước đó, ngày 24/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Nông dược HAI tổng số tiền 170 triệu đồng với 2 hành vi vi phạm.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Nông dược HAI đã không công bố thông tin các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 soát xét; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT-HAI ngày 22/7/2022 về việc thông qua nội dung bàn giao tài sản là quyền sử dụng đất tại 358 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM cho Ngân hàng Nông ngiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Sài Gòn (Agribank Sài Gòn) để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của công ty và Công ty cổ phần Khoa học và Công nghệ AOS tại Agribank Sài Gòn.

Công ty Cổ phần Nông dược HAI cũng đã không công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT-HAI ngày 9/8/2022 về việc thông qua nội dung bàn giao tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 174, 175, 1278 và 1279 tại địa chỉ khu phố 3, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, tài sản gắn liền với đất thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00262 ngày 4/11/2005, T00307 ngày 9/10/2006 cho Ngân hàng Nông ngiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Phú Nhuận (Agribank Phú Nhuận) để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của công ty tại Agribank Phú Nhuận.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Nông dược HAI cũng công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cũng trong ngày 24/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim số tiền 100 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin.

Cụ thể, ngày 17/3/2022, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim, tổ chức có liên quan với ông Lê Vinh Việt – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (mã CK: PHH), từ ngày 17/3/2022 đến ngày 15/4/2022.

Theo công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim được giao dịch bán 3.730.000 cổ phiếu PHH từ ngày 22/3/2022 đến ngày 15/04/2022. Tuy nhiên, công ty đã thực hiện bán 1.000.000 cổ phiếu PHH (tương ứng 10.000.000.000 đồng mệnh giá) vào ngày 18/3/2022.

Hậu Lộc
Phiên bản di động