Nhiều chế độ, chính sách chăm lo cho người cao tuổi

Những năm qua, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều nghị quyết về chế độ, chính sách chăm lo cho người cao tuổi, nhất là đối với người có công với cách mạng, người thuộc diện hộ cận nghèo, người cô đơn...
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile