Nhanh chóng chuyển Hà Nội sang trạng thái bình thường mới

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Khôi phục tiềm năng thị trường bất động sản trong bối cảnh bình thường mới
Tổ chức Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2022 để kích cầu du lịch Thủ đô
Ảnh minh họa

Mục đích của kế hoạch nhằm bảo đảm vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân, nhanh chóng đưa thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới; Bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; Hạn chế đến mức thấp nhất các ca tử vong do COVID-19 và các nguyên nhân khác.

UBND thành phố đề nghị sự vào cuộc của tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể; Đồng thời, phân cấp, phân quyền, phân trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân, gắn trách nhiệm của người đứng đầu.

UBND thành phố xác định còn sự bị động, lúng túng, lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch; Thiếu nhất quán trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; Năng lực của hệ thống y tế, đặc biệt y tế cơ sở còn nhiều hạn chế, bất cập; Việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ảnh hưởng nhiều tới đời sống Nhân dân, có lúc gây bức xúc cho người dân; Công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch của thành phố có lúc còn chưa kịp thời.

Về nhiệm vụ, giải pháp, UBND thành phố yêu cầu nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương; Bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, tự chịu trách nhiệm, thực hiện quan điểm thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong tổ chức thực hiện đi đôi với bảo đảm nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng y tế, các lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch.

Thành phố thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là chỉ huy, điều phối, phối hợp tại chỗ để đáp ứng có hiệu quả giữa các lực lượng tại chỗ và lực lượng tăng cường khi cần thiết; Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành và điều phối nguồn lực trong tình huống dịch bệnh khẩn cấp cấp thành phố.

Hà Nội cũng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cho lĩnh vực y tế, trong đó trọng tâm là nâng cao năng lực của hệ thống y tế dự phòng, hệ thống y tế cơ sở. UBND thành phố đặt ra các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Bảo đảm an sinh xã hội; Tăng cường công tác dự báo, truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin; Bảo đảm vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống, sinh hoạt của Nhân dân.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile