Hiến kế cho Đoàn

Nhân rộng điển hình tiên tiến trong thanh thiếu niên Thủ đô

Bạn Nguyễn Thị Vân (thanh niên quận Hà Đông, Hà Nội) cho rằng, Đoàn tiếp tục tuyên dương, nhân rộng nhiều hơn nữa những điển hình tiên tiến, gương mặt tiêu biểu, mô hình hay, việc làm sáng tạo, hiệu quả của các tập thể, cá nhân.
Đổi mới mang tính đột phá, xây dựng hình ảnh thanh niên Thủ đô hiện đại, văn minh Thanh niên Thủ đô nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 5 - khóa XIII Chiến dịch tình nguyện hè: Đồng hành cùng đàn em thân yêu

Được biết, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội xác định phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới có giải pháp tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; Các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, các điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu ở các lĩnh vực… Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là một trong những khâu quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng. Vì vậy, nhiệm vụ này cần được làm thường xuyên, nghiêm túc.

Theo bạn Nguyễn Thị Vân, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua ở các lĩnh vực cụ thể. Đoàn cần xây dựng kế hoạch rõ ràng, triển khai gắn với tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, gắn với biểu dương, tôn vinh kịp thời nhằm tạo sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đối với cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng xã hội.

Bạn Nguyễn Thị Vân
Bạn Nguyễn Thị Vân

Mỗi cơ sở Đoàn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành đoàn cần lựa chọn, xây dựng điển hình tiên tiến thuộc phạm vi quản lý; Đồng thời, có biện pháp cổ vũ, động viên, đoàn viên, thanh niên khơi dậy tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc lựa chọn điển hình tiên tiến phải có tính nổi trội, phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để tạo sức lan tỏa rộng lớn. Cùng với tổ chức các phòng trào phát hiện những tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu, gương “Người tốt việc tốt”, tổ chức Đoàn cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kịp thời những tấm gương trong cộng đồng; Qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, động viên người trẻ hăng hái thi đua lao động, sản xuất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương.

tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile