Nhân lên những tấm gương tiêu biểu

Ngày 19/5, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) và biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 5 năm (2015-2019).
Tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu Thủ đô làm theo lời Bác năm 2020 Tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc và công chức trẻ tiêu biểu Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương đơn vị tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, thông qua hội nghị, Hà Nội muốn nhân lên ngày càng nhiều những tấm gương học tập và làm theo Bác, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

nhan len nhung tam guong tieu bieu
Nhân lên những tấm gương tiêu biểu

Học theo Bác đã đi vào nền nếp

- Được tổ chức đúng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, hội nghị mang ý nghĩa như thế nào, thưa đồng chí?

- Hội nghị lần này là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). Diễn ra trong bối cảnh thành phố vừa đẩy lùi đại dịch Covid-19, hội nghị còn là nguồn động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng nỗ lực khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị lần này có hai nội dung quan trọng, gắn bó rất mật thiết với nhau. Đó là sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015-2019).

4 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị thuộc thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TƯ. Tuy nhiên bên cạnh kết quả, việc thực hiện Chỉ thị còn có một số hạn chế tồn tại.

Do đó, việc sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ là cơ hội giúp toàn Đảng bộ, các tổ chức đảng và đảng viên kịp thời nhìn nhận, đánh giá thực chất kết quả, làm rõ ưu điểm, hạn chế để rút ra những bài học cần thiết, xác định nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt hơn Chỉ thị trong những năm tới.

Trong khi đó, biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015-2019) nhằm ghi nhận kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng cũng như quá trình phấn đấu, rèn luyện, luôn hoàn thành xuất sắc của đảng viên.

Thông qua đó, thành phố muốn nhân lên ngày càng nhiều những tấm gương tổ chức đảng, đảng viên, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

- Qua 4 năm theo dõi việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, xin đồng chí cho biết những ưu điểm và kết quả nổi bật của thành phố?

- 4 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ thành phố; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng của đội ngũ đảng viên.

Cụ thể, các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thành ủy Hà Nội chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, bảo đảm thực chất ở tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng.

Công tác tư tưởng, tuyên giáo được đổi mới mạnh về hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Quy hoạch cán bộ có "vào", có "ra". Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, gắn với sát hạch bằng phỏng vấn trực tiếp và xây dựng chương trình hành động. Đánh giá cán bộ được thực hiện hằng tháng với cơ chế chấm điểm. Cán bộ lãnh đạo được luân chuyển, bổ nhiệm bảo đảm được bố trí đúng sở trường. Cán bộ vi phạm kỷ luật được kiểm tra xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch.

Từ thực tiễn triển khai Chỉ thị số 05-CT/TƯ, tại Hà Nội xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác học tập và làm theo Bác, lập nhiều thành tích, chiến công. Tiêu biểu là các tổ chức đảng, đảng viên được tôn vinh tại hội nghị lần này.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên Thủ đô. Thông qua việc thực hiện, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp đã có chuyển biến mạnh về ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt, thái độ phục vụ…

Nhờ đó, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng ngày càng được nâng cao; hoạt động của hệ thống chính trị hiệu lực, hiệu quả. Đây là nguyên nhân quan trọng hàng đầu giúp thành phố liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong đó, tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển, gia tăng tiềm lực kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Tiêu biểu như năm 2019, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7,62%, là mức tăng cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ đầu năm 2020 đến nay, đứng trước thách thức rất lớn là đại dịch Covid-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tranh thủ từng phút, từng giờ, truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Hà Nội trở thành ngọn cờ đầu của cả nước trong cuộc chiến chống Covid-19, đến nay đã đẩy lùi dịch, từng bước đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.

Tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

- Vậy còn những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ 4 năm qua rút ra được là gì, thưa đồng chí?

- Qua rà soát, đánh giá bước đầu, chúng tôi thấy có 5 nhóm hạn chế cần được quan tâm, khắc phục. Trong đó, một số cấp ủy cơ sở còn nhận thức chưa đầy đủ, thụ động trông chờ vào cấp trên; một số đơn vị cơ sở triển khai có lúc thiếu chiều sâu, ít hiệu quả; chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; chưa có sự đột phá, sáng tạo như mong muốn.

Một số cấp ủy chưa thật sự quan tâm coi trọng chỉ đạo việc giải quyết những yếu kém, khuyết điểm kéo dài; chưa kiên quyết xử lý triệt để những vi phạm, sai phạm, nhất là về quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản... gây bức xúc trong nhân dân.

Trong khi đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của cấp ủy cơ sở còn ít, chưa thường xuyên, liên tục, kịp thời, chưa có nhiều cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề riêng. Chế độ thông tin, báo cáo với cấp ủy cấp trên ở một số đơn vị, cơ sở còn chậm.

- Để khắc phục hạn chế nêu trên, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi mặt đời sống, thời gian tới, thành phố có giải pháp gì, thưa đồng chí?

- Bước đầu chúng tôi đã xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sẽ được tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, các cấp ủy Đảng có kế hoạch giải quyết ngay từ cơ sở những vấn đề trọng tâm, những hạn chế, khuyết điểm, nhất là vấn đề về phát ngôn, phát biểu không đúng nơi, đúng lúc, lệch lạc về quan điểm, đường lối và 27 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân.

Việc xây dựng kế hoạch cá nhân cần lựa chọn những công việc làm theo phù hợp vị trí công tác, trong đó, chức vụ càng cao thì trách nhiệm nêu gương càng chú trọng. Mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn từ một đến hai công việc cụ thể để thực hiện, cuối năm báo cáo với chi bộ hoặc cơ quan, đoàn thể.

Thực hiện có hiệu quả chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề những năm tiếp theo trong sinh hoạt ở chi bộ, đoàn thể và sinh hoạt ở các cơ quan, đơn vị.

Trước mắt, trên từng lĩnh vực, ở mỗi cơ quan, tổ chức, địa phương và trong mỗi cán bộ, đảng viên, xác định rõ tinh thần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nguồn động lực để thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, thực hiện tốt các chỉ thị, quy định, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương và thành phố, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguồn: HNM
www.hanoimoi.com.vn
Xem phiên bản mobile