Nhà đầu tư dùng 35 tài khoản thao túng giá cổ phiếu TAR

Thao túng giá cổ phiếu TAR của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Công nghệ cao Trung An, một nhà đầu tư bị phạt 550 triệu đồng.
HOSE tạm dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới “Sếp lớn” Công ty CP Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế vi phạm giao dịch cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với ông Nguyễn Quang Vinh (Địa chỉ: 51 Quan Nhân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo đó, ông Nguyễn Quang Vinh bị phạt tiền 550.000.000 đồng do có hành vi thao túng giá cổ phiếu.

Nhà đầu tư dùng 35 tài khoản thao túng giá cổ phiếu TAR
Ảnh minh họa.

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho thấy, ông Nguyễn Quang Vinh đã sử dụng 35 tài khoản để liên tục mua, bán, giao dịch khớp chéo cổ phiếu TAR giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Công nghệ cao Trung An (mã chứng khoán: TAR).

Hành vi của ông Vinh vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 (nay là Khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14), Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Nguyễn Quang Vinh

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile