Người Việt Nam ở bất kỳ nơi nào đều là con cháu Lạc Hồng

Trao đổi tại chương trình “Thủ tướng đối thoại với thanh niên” ngày 22/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về vai trò của thế hệ trẻ kiều bào Việt Nam tại nước ngoài.
Thủ tướng gửi thông điệp '5 tiên phong' tới 20 triệu thanh niên Việt Nam Thủ tướng đối thoại với thanh niên: Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0

Gửi gắm những tâm tư, tình cảm tới chương trình đối thoại, đại diện thanh niên kiều bào tại Australia đặt câu hỏi: "Là một kiều bào đang sinh sống tại nước ngoài, tại Australia, luôn muốn hướng về cội nguồn, Tổ quốc, tôi xin hỏi Chính phủ hiện nay có những chính sách, giải pháp cụ thể nào nhằm đẩy mạnh các hoạt động hướng về cội nguồn dành cho người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ kiều bào chúng tôi, qua đó giúp nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc cùng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc?".

Xúc động khi được khi được nghe ý kiến đại diện kiều bào thế hệ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết tư tưởng xuyên suốt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với kiều bào ta ở nước ngoài luôn coi đây là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Điều này khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng kiều bào ở nước ngoài. Ngược lại kiều bào ta ở nước ngoài cũng rất quan tâm tới sự phát triển trong nước.

Người Việt Nam ở bất kỳ nơi đâu đều là con cháu Lạc Hồng
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời câu hỏi của kiều bào Việt Nam tại nước ngoài

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài cách đây 20 năm, sang năm chúng ta sẽ thực hiện tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết này. Từ đó đến nay chúng ta cũng đã ban hành thêm Chỉ thị số 45-CT/TW, Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 – 2026. Tư tưởng xuyên suốt trong các văn kiện của Đảng và được cụ thể hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Chính phủ đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài có 2 nội dung:

Thứ nhất, chúng ta tạo điều kiện tốt nhất để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có thanh niên – thế hệ thứ 2, 3 có thể hội nhập và đóng góp, phát triển tốt nhất ở nước sở tại. Điều này rất quan trọng. Thực tế, thời gian qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như Czech, Slovakia và nhiều nơi khác đã được công nhận là một bộ phận cộng đồng ở nước sở tại.

Thứ hai, Đảng và Nhà nước ta tạo điều kiện để cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có thanh niên, có thể hướng về quê hương đất nước, tham gia vào các hoạt động trong nước, đóng góp và cùng phát triển với sự phát triển sôi động của đất nước.

Hai tư tưởng này được cụ thể hóa bằng các văn bản pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Chính phủ có những văn bản như Nghị định 40, Nghị định số 27/2020/NĐ-CP tạo điều kiện về chế độ, chính sách để trọng dụng nhân tài, nhất là thanh niên thế hệ trẻ, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Ngoài ra, còn nhiều văn bản pháp luật khác như Luật Quốc tịch, Luật Nhà ở, Luật Đất đai sửa đổi… đều quan tâm làm sao tạo điều kiện tốt nhất để cộng đồng bà con ta ở nước ngoài, trong đó có thanh niên, có thể tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Bộ Ngoại giao đã tham mưu và trực tiếp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng ta cũng tạo ra nhiều kênh khách nhau để gắn kết cộng đồng kiều bào, trong đó có thanh niên, với trong nước.

Hằng năm, Bộ Ngoại giao tổ chức nhiều hoạt động như Xuân Quê hương với sự tham gia của gần 2000 kiều bào ta ở nước ngoài. Ngoài ra, còn có rất nhiều chương trình khác có kiều bào ta ở nước ngoài, nhất là thanh niên, tham gia như các hành trình thăm cội nguồn đất nước, dự lễ giỗ tổ Hùng Vương… Các bạn thanh thiếu niên đều cảm nhận được đây là nơi tổ tiên của chúng ta, dù các bạn ở đâu cũng không thể thiếu sự gắn kết của chính các bạn với các hoạt động, sự phát triển trong nước.

Người Việt Nam ở bất kỳ nơi đâu đều là con cháu Lạc Hồng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt tại nước ngoài

Gần đây nhất, Bộ Ngoại giao đã thiết lập kênh đối thoại với tri thức kiều bào thanh niên, đối thoại với các doanh nghiệp thanh niên kiều bào. Các cuộc đối thoại rất hiệu quả. Các bạn thanh niên ở nước ngoài cũng là đầu tàu trong việc kết nối quan hệ hữu nghị nhưng đồng thời cũng là kết nối quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa các nước với Việt Nam.

Hiện nay, trong nước có Trung tâm đổi mới sáng tạo - rất hiệu quả, nơi đã kết nối, tận dụng được Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, kết nối được cộng đồng bà con ta, nhất là tri thức kiều bào, trên khắp thế giới về Việt Nam, đóng góp, bổ sung thêm trí tuệ của nhân loại.

Tới đây, Bộ Ngoại giao tiếp tục tham mưu Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để ban hành những chính sách tạo thuận lợi hơn nữa, gắn kết hơn nữa kiều bào ta với trong nước, để đóng góp và đồng hành cùng với đất nước để đạt được khát vọng mục tiêu đến 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng người Việt Nam ở trong nước hay ngoài nước đều là con Lạc cháu Hồng. Đảng, Nhà nước có trách nhiệm với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và ngược lại, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm với Tổ quốc, với quê hương. Điểm dung hòa là việc cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thành Trung; Ảnh: Phạm Mạnh
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động