Người nhà của sếp Công ty Phát triển đô thị Từ Liêm bị xử phạt vì giao dịch chui cổ phiếu

Bà Nguyễn Thị Mai, là mẹ ông Đinh Đức Tiệp – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm bị xử phạt vi phạm hành chính vì thực hiện giao dịch cổ phiếu NTL nhưng không báo cáo cơ quan quản lý chứng khoán.
Công ty CP Bibica bị nhắc nhở vì chậm công bố bị xử phạt thuế hơn 3 tỷ đồng Chứng khoán Sen Vàng bị xử phạt 185 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 662/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Mai (mẹ đẻ của ông Đinh Đức Tiệp – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm).

Theo đó, bà Nguyễn Thị Mai bị phạt tiền 45 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, từ ngày 24/4/2019 đến ngày 6/6/2019, bà Nguyễn Thị Mai, người liên quan đến ông Đinh Đức Tiệp – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) đã thực hiện giao dịch mua 659.550 cổ phiếu và bán 1.434.770 cổ phiếu NTL nhưng không báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM về việc dự kiến giao dịch nêu trên.

Mức phạt căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile