Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ:

Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp thường xuyên lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát

Sáng 22/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Sáng 22/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị, về phía đại biểu Trung ương có đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên…

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết trình bày báo cáo tại Hội nghị
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết trình bày báo cáo tại hội nghị

Kiểm tra đối với 9.810 lượt tổ chức đảng, 4.309 đảng viên

Báo cáo tại hội nghị do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hoàng Trọng Quyết trình bày cho thấy: Nhiệm kỳ qua, Thành ủy đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Kịp thời chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát…

Việc xây dựng, bổ sung các quy định, quy chế về công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, chú trọng. Đặc biệt, Thành ủy đã ban hành Đề án số 06 về “Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong Đảng bộ thành phố”, giúp cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ thành phố nghiên cứu, áp dụng phương pháp, quy trình chặt chẽ, khoa học; Đồng thời, tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề, nhất là những địa phương, đơn vị có nhiều hạn chế, khuyết điểm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, dư luận bức xúc và các cơ quan báo chí phản ánh.

Kết quả, Thành ủy, các cấp ủy đã kiểm tra đối với 9.810 lượt tổ chức đảng, 4.309 đảng viên; giám sát 4.786 lượt tổ chức đảng, 3.900 đảng viên; trong đó Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai 130 đoàn kiểm tra 839 lượt tổ chức đảng và 18 đoàn giám sát 84 tổ chức đảng trực thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 8 chương trình công tác lớn, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của Thành ủy.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà  phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

UBKT các cấp đã thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành, kiểm tra 504 tổ chức đảng và 1.624 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Các cuộc kiểm tra thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Qua kiểm tra giúp các địa phương, đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng yếu kém, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực xảy ra.

Công tác thi hành kỷ luật đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố đã được cấp ủy, UBKT các cấp xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe: Đã thi hành kỷ luật 4.143 đảng viên (khiển trách 3.088, cảnh cáo 622, cách chức 72, khai trừ 361); thi hành kỷ luật 59 tổ chức đảng (khiển trách: 43, cảnh cáo:16). Qua đó góp phần tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với đảng bộ, chính quyền thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã chỉ ra một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục, đó là: Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi trong tình hình hiện nay. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của một số đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời, chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, xử lý các sai phạm.

Còn có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một số cán bộ, đảng viên, cá biệt có đảng viên còn có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm, bị kỷ luật và xử lý hình sự. Công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của UBKT một số quận, huyện chưa kịp thời, hiệu quả, dẫn đến vi phạm xảy ra trong thời gian dài không được xử lý; một số nơi còn có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm...

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống, lấy xây là chính”

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà ghi nhận, trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy Hà Nội đã có nhiều đổi mới, hiệu quả được nâng cao.

Nhiều cách làm của Hà Nội đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao và nhân rộng, như việc sớm tổ chức quán triệt các quy định của Trung ương về kiểm tra, giám sát bằng hình thức trực tuyến; trước khi xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, các cơ quan chuyên môn đã làm việc, bàn bạc, lựa chọn đơn vị kiểm tra để tránh chồng chéo...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ TP Hà Nội cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, nhất là người đứng đầu đối với công tác kiểm tra, giám sát; xác định nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là của toàn Đảng, không khoán trắng cho cơ quan Ủy ban Kiểm tra. Bên cạnh đó, Đảng bộ TP chú trọng công khai thông tin, kết luận kiểm tra và kết quả các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra theo phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm từ khi mới phát sinh...

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giám sát, kiểm tra của Đảng
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao bằng khen cho đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giám sát, kiểm tra của Đảng

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh vai trò của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đồng thời khẳng định, Thành ủy Hà Nội đặc biệt coi trọng và luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo công tác này.

Đồng tình với các phương hướng nhiệm vụ đã được đưa ra tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị Ban Chấp hành Thường vụ Thành ủy, cấp ủy các cấp, Ủy ban kiểm tra các cấp nhận thức sâu sắc vai trò của Thủ đô Hà Nội – trái tim cả nước, bộ mặt quốc gia, đầu não chính trị của cả nước; là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục cả nước... từ đó nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát Đảng đối với toàn đảng bộ.

Ngay sau đại hội Đảng cấp mình, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng thời, các đơn vị làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục, vận động, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình, phát huy tính tự giác của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, cấp ủy và UBKT các cấp cần tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra, giám sát: Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống, lấy xây là chính”, giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tham gia phát hiện những nhân tố mới, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên để bố trí, sắp xếp phù hợp, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao bằng khen cho các tập, thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao bằng khen cho đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng yêu cầu mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp phải xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; Tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực có vị trí, vai trò quan trọng, nhạy cảm, tác động đến nhiệm vụ chính trị của thành phố và cơ sở...

Cùng với đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn của cán bộ; Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Cho biết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP sẽ được tổ chức 11-13/10, để chuẩn bị cho Đại hội, UBKT Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tập trung nắm tình hình, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến công tác nhân sự Đại hội. UBKT Thành ủy chủ động phối hợp với các ban đảng tham mưu giúp Thành uỷ thực hiện tốt công tác thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; sau Đại hội, tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Quy chế làm việc của UBKT Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

* Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tặng giấy khen cho 12 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Đảng.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile