Người đứng đầu các cấp chính quyền đô thị phải được tự quyết nhiều hơn

Người đứng đầu các cấp chính quyền đô thị phải có vai trò và có quyền tự quyết định nhiều hơn, tự chịu trách nhiệm cao hơn...
Cụ thể hơn về phân định nhiệm vụ từng cấp chính quyền Hà Nội Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị tại Luật Thủ đô (sửa đổi)

Theo đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội), việc xây dựng, sửa đổi Luật Thủ đô phải đặt ra những yêu cầu phát triển cao hơn, có cơ chế khai thác các tiềm năng lợi thế nội tại và tạo ra sức hút mạnh mẽ hơn từ bên ngoài.

Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng, xây dựng phát triển quản lý bảo vệ Thủ đô cũng phải quy định các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy hoạch phải hướng đến tiêu chí Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và yêu cầu cao hơn mức chung của cả nước.

Theo ông Cường, các công trình kiến trúc xây dựng Thủ đô phải mang ý nghĩa về giá trị văn hóa, lịch sử; tạo những không gian để quy tụ những đặc trưng của các vùng miền hiện diện tại Thủ đô.

Người đứng đầu các cấp chính quyền đô thị phải được tự quyết nhiều hơn
Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội).

Với mô hình thành phố thuộc Thủ đô, theo ông Cường, toàn bộ những không gian này, kể cả như vùng phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp trải nghiệm cũng cần phải được cho phép xây dựng các công trình dịch vụ du lịch; không gian phát triển công nghiệp làng nghề cũng cần được xây dựng các công trình thương mại dịch vụ.

Để đáp ứng các yêu cầu nêu trên, ông Cường cho rằng, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) nên phân cấp, trao quyền cụ thể cho cho HĐND và UBND TP. Việc trao thẩm quyền rõ ràng sẽ không sợ bị lạm quyền hay làm phá vỡ quy hoạch; đồng thời luật cũng không nên quy định quá chi tiết sẽ vướng trong quá trình thực hiện.

Đại biểu Hoàng Văn Cường nhấn mạnh, với quy định phân quyền và trao quyền như trên, nhiệm vụ và khối lượng công việc chính quyền thành phố phải thực hiện sẽ nhiều hơn, trách nhiệm giám sát phải cao hơn.

Do vậy, cần phải có một mô hình chính quyền đô thị phù hợp hơn với trao quyền như đề xuất của dự thảo luật là cần phải có cả HĐND cấp quận.

Theo đại biểu, người đứng đầu các cấp chính quyền đô thị phải có vai trò và có quyền tự quyết định nhiều hơn, tự chịu trách nhiệm cao hơn, nâng tỷ lệ đại biểu HĐND chuyên trách để tăng tính chuyên nghiệp và yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ cũng phải cao hơn.

Về quy định nguồn lực cho phát triển Thủ đô, đại biểu Hoàng Văn Cường cũng đồng tình với những cơ chế, chính sách mà trong dự thảo luật đề ra; đặc biệt là việc huy động tư nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, thể thao và khai thác các di sản, phát triển du lịch.

Hậu Lộc
Phiên bản di động