Người dân lễ Phủ Tây Hồ trong đêm

Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ tối ngày mùng 1 âm lịch làm lễ, mặc dù nơi thờ tự này đóng cửa theo quy định của thành phố để phòng chống Covid-19.
Xem phiên bản mobile