Người dân Hạ Lôi: "Bình tĩnh để chiến đấu với bệnh dịch"

"Mọi người vẫn bình tĩnh để chiến đấu với bệnh dịch. Chúng tôi không hề hoang mang vì bệnh hoang mang còn đáng sợ hơn virus", bà Lê Thị Luyến (người dân thôn Hạ Lôi) nói.
Xem phiên bản mobile