Người dân, doanh nghiệp có thể chuyển tiền trực tiếp vào Quỹ vắc xin Covid-19

Theo đại diện Bộ Tài chính, nếu người dân, doanh nghiệp muốn đóng góp vào Quỹ vắc xin Covid-19 thì hoàn toàn có thể chuyển tiền qua hệ thống các ngân hàng thương mại.
Quỹ vắc xin Covid-19 có thêm 30 tỷ đồng từ MB Group Ngân hàng, doanh nghiệp ủng hộ nguồn lực mua vắc xin Covid-19

Ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 779/QĐ-TTg thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

Nói rõ hơn về nguyên tắc hoạt động cũng như quy trình tiếp nhận đóng góp về Quỹ vắc xin phòng Covid-19, ông Võ Thành Hưng – Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết, theo quy định, quỹ sẽ được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại, trên cơ sở đó sẽ huy động nguồn lực đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Nếu các doanh nghiệp muốn đóng góp vào quỹ thì hoàn toàn có thể chuyển tiền qua hệ thống các ngân hàng thương mại.

Theo ông Hưng, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Tài chính làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Y tế để chuyển vào quỹ các khoản tiền mà một số doanh nghiệp đã đóng góp hỗ trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế trong thời gian liên quan đến việc mua vắc xin.

Người dân, doanh nghiệp có thể chuyển tiền trực tiếp vào Quỹ vắc xin Covid-19
Ông Võ Thành Hưng – Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính). Ảnh: MOF.

Cũng theo vị này, ngay khi nhận được quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19, Bộ Tài chính đã khẩn trương triển khai xây dựng để ban hành quy chế hoạt động của quỹ và thiết lập bộ máy quản lý, dự kiến muộn nhất tuần sau sẽ phối hợp với các đơn vị để ban hành được quy chế.

"Hiện tại, khi quy chế hoạt động của quỹ chưa được ban hành, các tổ chức và cá nhân vẫn có thể tiếp tục đóng góp thông qua Mặt trận Tổ quốc hoặc Bộ Y tế, sau đó chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan này để chuyển các khoản đóng góp đó về Quỹ vắc xin phòng Covid-19", ông Hưng cho biết.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, việc đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19 là sự kêu gọi đóng góp một cách tự nguyện của các tổ chức, cá nhân và không có mức đóng góp tối thiểu cũng như mức đóng góp tối đa. Tất cả đều trên cơ sở tinh thần tự nguyện của các tổ chức, cá nhân và với mỗi đồng đóng góp dù là nhỏ nhất chúng tôi cũng đều trân trọng và quản lý công khai, minh bạch.

Đặc biệt, theo quy định tại Khoản 1, Điểm 2-Nghị định 44/2021/NĐ-CP của Chính phủ thì đối với khoản chi ủng hộ quỹ vắc xin này, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chia sẻ về cơ chế kiểm soát quỹ, ông Hưng cho biết, trong quyết định thành lập quỹ thì Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính quản lý nguồn tài chính của quỹ. Tuy nhiên, Bộ Tài chính chỉ có chức năng quản lý tài chính, còn quyết định sử dụng khi nào và mỗi lần bao nhiêu thì các cơ quan liên quan sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để quyết định, trên cơ sở đó Bộ Tài chính sẽ xuất tiền từ quỹ để thực hiện mua vắc xin.

Bên cạnh đó, số thu của quỹ cũng sẽ được ghi nhận và sẽ được công khai minh bạch trên các website của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước. Trong trường hợp cần thiết thì sẽ có thanh tra, kiểm toán theo quy định. Trong quá trình sử dụng thì mục tiêu sử dụng chủ yếu để mua vắc xin hoặc hỗ trợ sản xuất vắc xin trong nước.

"Căn cứ vào yêu cầu thực tế và căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ xuất tiền từ quỹ. Như vậy chúng tôi cho rằng quỹ sẽ được quản lý, sử dụng hoàn toàn công khai, minh bạch", ông Hưng chia sẻ.

Theo ông Hưng, hiện tại việc mua vắc xin Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đang giao Bộ Y tế làm cơ quan đầu mối, nên các địa phương không cần thành lập quỹ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tại các địa phương có thể hỗ trợ chính quyền địa phương.

Ông Hưng lý giải, theo Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ, thì các địa phương cũng có trách nhiệm trong việc chia sẻ gánh nặng của ngân sách với ngân sách Trung ương. Và các doanh nghiệp trên địa bàn có thể hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc chia sẻ gánh nặng này, họ có thể đóng góp trực tiếp cho ngân sách địa phương mà không nhất thiết phải thành lập quỹ.

Về vấn đề các doanh nghiệp có tham gia đóng góp vào quỹ thì người lao động trong trong doanh nghiệp có thuộc đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin không, ông Hưng cho biết, việc mua vắc xin hiện nay tập trung qua đầu mối là Bộ Y tế, cơ quan này cũng được giao xác định các nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm trong thời gian đầu.

Sau đó, khi chúng ta có lượng vắc xin đủ lớn thì Bộ Y tế sẽ đề xuất mở rộng các nhóm đối tượng được tiên này, trong đó người lao động ở các khu công nghiệp tập trung cũng nên thuộc nhóm được ưu tiên.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile