Ngôi làng đổi rác thải lấy đồ ăn để bảo vệ môi trường

Nhằm khuyến khích người dân xử lý rác thải đúng cách và gìn giữ cảnh quan, chính quyền làng Bayanan (Philippines) đã phát động chương trình đổi 2 kg rác lấy 1 kg gạo.
Xem phiên bản mobile