Nghị quyết về việc thành lập, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính ở 4 tỉnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về việc thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc các tỉnh: Bắc Ninh, Hòa Bình, Bình Định và Đắk Nông.
8 chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Nâng tầm đội ngũ công nhân lao động thực sự là “công nhân áo xanh” thời đại 4.0
Chú thích ảnh
Một góc thị trấn Cát Tiến nhìn từ trên cao. Ảnh: phucat.binhdinh.gov.vn

Tại Nghị quyết số 1188/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Sau khi thành lập, huyện Phù Cát có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 2 thị trấn. Tỉnh Bình Định có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố; 159 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 116 xã, 32 phường và 11 thị trấn.

Tại Nghị quyết số 1189/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập phường Quỳnh Lâm và phường Trung Minh thuộc thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Sau khi thành lập, thành phố Hòa Bình có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 phường và 7 xã. Tỉnh Hòa Bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 1 thành phố; 151 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 129 xã, 12 phường và 10 thị trấn.

Theo Nghị quyết số 1190/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cư Jút và huyện Đắk Mil thuộc tỉnh Đắk Nông.

Sau khi điều chỉnh, huyện Cư Jút có 723,26 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 92.464 người; có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 xã và 1 thị trấn. Huyện Cư Jút giáp huyện Đắk Mil, huyện Krông Nô; tỉnh Đắk Lắk và Campuchia.

Huyện Đắk Mil có 679,02 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 100.702 người; có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 xã và 1 thị trấn. Huyện Đắk Mil giáp các huyện Cư Jút, Đắk Song, Krông Nô và Campuchia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Nam Xuân, xã Tân Thành và thị trấn Đắk Mâm thuộc huyện Krông Nô.

Sau khi điều chỉnh, xã Nam Xuân có 37,76 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.863 người. Xã Nam Xuân giáp các xã Đắk Sôr, Nam Đà, Tân Thành, thị trấn Đắk Mâm và huyện Đắk Mil.

Xã Tân Thành có 88,09 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.274 người. Xã Tân Thành giáp các xã Đắk Drô, Nam Xuân, Nâm Nung, thị trấn Đắk Mâm; huyện Đắk Mil và huyện Đắk Song.

Thị trấn Đắk Mâm có 18,16 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.525 người. Thị trấn Đắk Mâm giáp các xã Đắk Drô, Nam Đà, Nam Xuân và Tân Thành.

Theo Nghị quyết số 1191/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi thành lập, thị xã Từ Sơn có 12 phường. Tỉnh Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 89 xã, 31 phường và 6 thị trấn.

Các Nghị quyết số: 1188, 1189, 1190, 1191 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2021.

Nguồn: TTXVN
baotintuc.vn
Xem phiên bản mobile