Ngày đặc biệt ở trong khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp

Gần 200 người sắp hết hạn cách ly 14 ngày tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội) gửi cảm ơn tới những chiến sỹ thầm lặng.
Xem phiên bản mobile