Ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên

Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII diễn ra sáng 11/12, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phát biểu khai mạc chương trình.
Thanh niên luôn giữ vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước Tổ chức Hội sẽ là người bạn đồng hành với thanh niên
ngay cang xung dang la to chuc xa hoi rong rai cua thanh nien
ngay cang xung dang la to chuc xa hoi rong rai cua thanh nien
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Trong bài diễn văn khai mạc, anh Lê Quốc Phong khẳng định: “Trải qua hơn 63 năm xây dựng, phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên, các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước, cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên”.

Tiếp nối truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các thế hệ thanh niên Việt Nam, 5 năm qua, với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, công tác Hội và phong trào thanh niên Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, có đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.

ngay cang xung dang la to chuc xa hoi rong rai cua thanh nien
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội của thanh niên

Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh, tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Phương thức, hình thức tổ chức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở cơ sở.

Phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên có đổi mới, đa dạng và hiệu quả hơn. Các hoạt động, chương trình, phong trào Hội được triển khai hiệu quả, thực chất hơn, tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

ngay cang xung dang la to chuc xa hoi rong rai cua thanh nien
Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII phát biểu khai mạc phiên trọng thể Đại hội

Nhiều chương trình, hoạt động mới, sáng tạo được triển khai, có tính lan tỏa rộng. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với các nội hàm vận động thanh niên thi đua rèn luyện, thi đua cống hiến, sống có trách nhiệm được triển khai rộng rãi, thu hút và đi sâu vào đời sống, nâng cao tinh thần tự hào dân tộc, lan tỏa, cổ vũ, thôi thúc và hiệu triệu đông đảo thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể… Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đang cùng thanh niên Việt Nam tạo dựng những hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Những thành quả đó có được chính là nhờ Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn dành sự tin yêu đối với các thế hệ thanh niên nước nhà. Đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên, thanh niên cả nước.

“Phấn khởi trước kết quả đạt được nhưng chúng ta, những người làm công tác Hội, thủ lĩnh thanh niên, những người được tổ chức và thanh niên tin tưởng, giao trọng trách đoàn kết, tập hợp, hỗ trợ, phát huy thanh niên vẫn không khỏi trăn trở, suy tư vì còn những tồn tại, hạn chế, đòi hỏi tổ chức Hội phải nhanh chóng khắc phục để tiếp tục lớn mạnh hơn nữa”, anh Lê Quốc Phong bày tỏ.

ngay cang xung dang la to chuc xa hoi rong rai cua thanh nien
Đại biểu thanh niên ưu tú tham dự Đại hội

Bối cảnh và tình hình 5 năm tới đòi hỏi Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, các chương trình, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp, chăm lo cho thanh niên, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng, định hướng lý tưởng, lẽ sống và tạo môi trường, điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Với bối cảnh đó, những thành công, hạn chế của giai đoạn 2014 - 2019, những kỳ vọng, giải pháp cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ được Đại biểu đại hội thảo luận kỹ lưỡng, trách nhiệm để công tác Hội và phong trào thanh niên Việt Nam 5 năm tới phát triển vững mạnh.

Đại hội VIII của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn đoàn kết các tầng lớp thanh niên, là diễn đàn, tiếng nói và hành động của thanh niên Việt Nam.

Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile