Ngày 25/9, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp để thực hiện công tác nhân sự

Ngày 25/9 tới, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội cho ý kiến lần cuối vào Dự thảo báo cáo chính trị Quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội hòa bình, văn minh, trật tự Đồng chí Nguyễn Văn Sửu được giao phụ trách điều hành Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội
HĐND thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp để thực hiện công tác nhân sự
HĐND thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp để thực hiện công tác nhân sự

Thường trực HĐND thành phố phân công các ban HĐND thành phố phối hợp với UBND thành phố và các sở, ngành liên quan chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; Đồng thời tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND thành phố.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố cũng phân công UBND thành phố trình xin ý kiến Thành ủy về nội dung trình tại kỳ họp theo quy định; Phân công và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố chuẩn bị đầy đủ tài liệu, tờ trình, dự thảo nghị quyết một số nhiệm vụ khác tại kỳ họp thứ mười sáu, HĐND thành phố theo quy định.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile