Ngày 21/2 sẽ diễn ra kỳ họp thứ mười ba, HĐND thành phố khóa XV

HĐND thành phố Hà Nội khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021) sẽ tổ chức kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp không thường kỳ) vào ngày 21/2 để xem xét, quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền và tổ chức hội nghị phổ biến Luật số 47/2019/QH14, Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội.
Cơ quan Văn phòng HĐND TP Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2020 HĐND TP Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2020
ngay 212 se dien ra ky hop thu muoi ba hdnd thanh pho khoa xv
Ảnh tư liệu, nguồn hanoimoi

Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết nghị về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố năm 2020. Tiếp đó, các đại biểu HĐND thành phố sẽ nghe phổ biến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Hiện nay, các ban của HĐND thành phố đang phối hợp với các cơ quan thực hiện thẩm tra các nội dung phục vụ kỳ họp theo chức năng, nhiệm vụ. Văn phòng HĐND thành phố được giao chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ kỳ họp và hội nghị phổ biến luật.

Nguồn: hanoimoi
Xem phiên bản mobile