Ngành Tuyên giáo Thủ đô tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 15-NQ/TƯ đồng bộ, thực chất, hiệu quả

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu hệ thống Tuyên giáo Thủ đô cũng như các cơ quan báo chí cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ một cách đồng bộ, thực chất, hiệu quả; Đồng thời, tuyên truyền để người dân không chủ quan, lơ là công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Tích cực tuyên tuyền, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội năng động, đổi mới và phát triển Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế Xứng đáng sứ mệnh “đi trước, mở đường”, đóng góp quan trọng vào sự phát triển Thủ đô

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chuyển đổi số

Tại Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy diễn ra vào sáng 1/7, các đại biểu đã lắng nghe một số tham luận của các đơn vị.

Cụ thể, Ban Tuyên giáo quận Hai Bà Trưng tham luận về thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ, Kế hoạch số 39-KH/TU của Thành ủy trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo quận Hoàng Mai đóng góp tham luận về nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn.

Thành đoàn Hà Nội tham luận với nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện Nghị quyết XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị nói trên, đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đã trình bày tham luận "Giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Theo đó, Ngày 3/6/2020, Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, xác định Chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số (ba trụ cột chính của Chương trình chuyển đổi số), vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội cho rằng, chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức. Với quan điểm “Người dân là trung tâm của chuyển đổi số”, công tác thông tin, tuyên truyền cần phải hướng đến mọi người dân; Góp phần để mọi người dân không chỉ được thụ hưởng toàn diện những thành quả của chuyển đổi số, có cuộc sống tốt đẹp hơn mà còn là chủ thể làm nên sự chuyển đổi lớn, mang lại sự thịnh vượng cho quốc gia.

Ngành Tuyên giáo Thủ đô tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 15-NQ/TƯ đồng bộ, thực chất, hiệu quả
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội trình bày tham luận “Giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Để công tác thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số thực sự phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi số nói chung, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội kiến nghị một số giải pháp: Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Truyền thông trên các trang mạng xã hội; Thường xuyên cập nhật, giới thiệu trên cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương các mô hình, cách làm hay, hiệu quả; Xây dựng kho tư liệu truyền thông về chuyển đổi số để hệ thống thông tin cơ sở có thể khai thác; Xây dựng kế hoạch truyền thông, tuyên truyền về xây dựng và phát triển chính quyền số của thành phố; Tăng cường sự quan tâm, thống nhất của các đơn vị trên địa bàn, tạo sự đồng thuận của người dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền tiêm vắc-xin mũi 4 và tiêm chủng cho trẻ em

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những kết quả mà hệ thống Tuyên giáo Thủ đô đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó, nổi bật là thành công trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần tích cực vào kết quả phát triển của Thủ đô cũng như cả nước.

Nhìn nhận những khó khăn, thách thức mà Hà Nội gặp phải, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng, những yêu cầu đặt ra đối với thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là rất to lớn và quan trọng. Cùng với đó, thành phố cũng đang chuẩn bị các bước để triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô một cách hiệu quả, kịp tiến độ theo quy định.

Ngành Tuyên giáo Thủ đô tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 15-NQ/TƯ đồng bộ, thực chất, hiệu quả
Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy diễn ra vào sáng 1/7

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị ngành Tuyên giáo Thủ đô tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ngành cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ một cách đồng bộ, thực chất, hiệu quả. Cùng với đó, hệ thống Tuyên giáo cần tiếp tục nắm chắc tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân về các vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của người dân trên địa bàn Thủ đô để có những dự báo kịp thời.

Đặc biệt, các quận, huyện có dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân khi triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu Ban Tuyên giáo các quận, huyện chủ động tham mưu tích cực hơn nữa trong những lĩnh vực mà ngành Tuyên giáo có chức năng nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị hệ thống Tuyên giáo tập trung nhiều hơn tới phát triển công nghiệp văn hóa.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ 7, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu hệ thống tuyên giáo Thủ đô cũng như các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền để người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu được tác dụng của việc tiêm vắc xin mũi 4 phòng COVID-19 cho người lớn và tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

UV BTV,  Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đã phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong
Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đã phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Bùi Huyền Mai đề nghị toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong báo cáo cũng như chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy tại hội nghị.

Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ hiệu quả, đồng chí Bùi Huyền Mai cho biết, thành phố sẽ triển khai cuộc thi trực tiếp kết hợp với trực tuyến để Nghị quyết lan tỏa đến mọi người dân trên địa bàn. Cùng với đó, hệ thống Tuyên giáo và báo chí Thủ đô tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu về tác dụng của vắc xin phòng COVID-19 và đẩy nhanh tốc độ tiêm phủ vắc xin mũi 4 cho người lớn cũng như cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền tiêm vắc-xin mũi 4 và tiêm chủng cho trẻ em
Tích cực tuyên tuyền, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội năng động, đổi mới và phát triển Tích cực tuyên tuyền, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội năng động, đổi mới và phát triển
Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế
Tăng cường phối hợp, tạo sự thông suốt, thống nhất trong toàn hệ thống tuyên giáo Tăng cường phối hợp, tạo sự thông suốt, thống nhất trong toàn hệ thống tuyên giáo
Lưu Thủy
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile