Ngân sách tăng chi cho phòng, chống dịch Covid-19

Trong 4 tháng đầu năm 2020, ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đã tăng chi cho các hoạt động y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19.
Thu ngân sách Nhà nước có xu hướng giảm do dịch Covid-19

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ngân sách Trung ương đã trích 2,8 tỷ đồng dự phòng năm 2020 bổ sung cho Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai các hoạt động phòng, chống dịch.

Đồng thời, triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành 20.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2019 để cùng với nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 hỗ trợ những địa phương khó khăn theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.

ngan sach tang chi cho phong chong dich covid 19
Ảnh minh họa.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, chi ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt 472,1 nghìn tỷ đồng, bằng 27% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 19% dự toán; chi trả nợ lãi 34,9% dự toán; chi thường xuyên đạt 32,1% dự toán; đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán được giao và tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

Ở chiều ngược lại, tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt 491,38 nghìn tỷ đồng, bằng 32,5% dự toán, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu nội địa đạt 32,3% dự toán, giảm 3,7%; thu về dầu thô đạt 52,1% dự toán, tăng 0,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 30,8% dự toán, giảm 19% so cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, có 6/12 khoản thu nội địa đảm bảo tiến độ dự toán (đạt trên 33%). Các khoản thu còn lại, bao gồm cả các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, không đảm bảo tiến độ dự toán và giảm mạnh so cùng kỳ năm 2019. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 28,1% dự toán, giảm 16,4%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 32,2% dự toán, giảm 1,5%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 28,9% dự toán, giảm 9,6%; các loại phí, lệ phí đạt 25,5% dự toán, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm 2019...

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile