Ngân sách Nhà nước hụt thu vì doanh nghiệp ngừng kinh doanh tăng cao

Trong 2 tháng đầu năm 2021 có tới 19.741 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng đến 60,5% so với cùng kỳ đã ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách Nhà nước.
Ngành Hải quan tăng cường chống thất thu ngân sách Cắt giảm chi tiêu, ngân sách Nhà nước tiết kiệm hơn 49 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong 2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 246.449 tỷ đồng, bằng 22,1% so với dự toán, bằng 98,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 4.897 tỷ đồng, bằng 21,1% so với dự toán, bằng 46,7% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 241.553 tỷ đồng, bằng 22,1% so với dự toán. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết, chênh lệch thu chi của ngân hàng nhà nước ước đạt 200.392 tỷ đồng, bằng 22,7% so với dự toán.

So với dự toán có 8/18 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 20%), trong đó một số khoản thu lớn như: Khu vực doanh nghiệp Nhà nước ước đạt 20,4%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 25,4%; khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh ước đạt 26,5%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 25%; thu từ xổ số ước đạt 28,4%; tiền sử dụng đất đạt 21,7%.

Ngân sách Nhà nước hụt thu vì doanh nghiệp ngừng kinh doanh tăng cao
Ảnh minh họa

Số thu ngân sách Trung ương lũy kế 2 tháng đầu năm 2021 ước đạt 109.000 tỷ đồng, bằng 21,3% dự toán, bằng 93,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 137.449 tỷ đồng, bằng 22,8% dự toán, bằng 103,2% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, kết quả trên là khá tích cực trong bối cảnh tháng 2/2021 trùng vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và đợt bùng phát dịch Covid-19 tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, do đó hoạt động thương mại trong nước, vận tải và du lịch giảm so với tháng trước.

Thêm vào đó, do kỳ nghỉ Tết nguyên đán và ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tiến độ thực hiện các dự án, công trình bị chậm lại, đồng thời chủ đầu tư, nhà thầu chủ yếu tập trung thực hiện các dự án chuyển tiếp nên tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm so với kế hoạch đạt không cao, bằng 9% so với kế hoạch năm.

Cùng với đó, trong 2 tháng đầu năm có tới 19.741 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng đến 60,5% so với cùng kỳ đã ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, để có được kết quả trên là nỗ lực cố gắng rất lớn của cơ quan thuế trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp thu, tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để xác định chính xác, số doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, số doanh nghiệp báo ngừng hoạt động; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng, đồng thời đẩy mạnh công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế.

Cụ thể, trong tháng 2/2021, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được 3.412 cuộc thanh, kiểm tra tại doanh nghiệp; kiểm tra được 16.500 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, qua đó đã kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 3.383,89 tỷ đồng, trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 779,56 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 123,92 tỷ đồng; giảm lỗ là 2.480,41 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 345,23 tỷ đồng.

Đến nay, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 505 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 2.497,8 tỷ đồng (trong đó, số quyết định ban hành trong năm 2021 là 20 quyết định, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 229,1 tỷ đồng; số quyết định ban hành trước năm 2020 là 485 quyết định, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 2.268,7 tỷ đồng). Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 14,35 tỷ đồng (trong đó, số thuế truy hoàn là 10,38 tỷ đồng, phạt là 3,97 tỷ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước là 3,46 tỷ đồng).

Đặc biệt, nhờ đẩy mạnh công tác quản lý thu hồi nợ thuế nên tính đến ngày 28/2/2021, ngành thuế đã thu hồi được 5.110 tỷ đồng, đạt 17% chỉ tiêu thu nợ giao, giảm 23,3% so với cùng kỳ. Tổng nợ thuế do ngành thuế quản lý tính đến 28/2 giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, trong thời gian tới, dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên toàn cầu đã và tiếp tục tác động xấu đến tình hình kinh tế và thu nộp ngân sách Nhà nước trong năm 2021.

Do đó, để hỗ trợ người nộp thuế khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước ở mức cao nhất, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn yêu cầu cơ quan thuế các cấp cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, thu ngân sách, trong đó trọng tâm là thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ mà Quốc hội, Chính phủ đã ban hành, qua đó giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, vượt qua giai đoạn dịch bệnh để ổn định và khôi phục sản xuất kinh doanh và có nguồn lực tài chính để nộp thuế đúng hạn.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các cấp triển khai quyết liệt công tác quản lý nợ thuế, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế trong toàn ngành. Trong thời gian tới, các vụ đơn vị cần tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, nhất là các lĩnh vực như kinh doanh qua mạng, dịch vụ internet, viễn thông.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile