Ngân sách Nhà nước chi vượt thu hơn 130 nghìn tỷ đồng

Đến ngày 15/9/2020, ngân sách Nhà nước chi 1.036,4 nghìn tỷ đồng, trong khi thu 902,5 nghìn tỷ đồng.
Ngân sách tiết kiệm 6,4 nghìn tỷ đồng nhờ cắt giảm hội nghị, công tác phí Việt Nam đã chi 17,77 nghìn tỷ đồng cho phòng, chống dịch Covid-19

Theo Tổng cục Thống kê, dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát trên phạm vi cả nước, một số địa phương trong vùng dịch nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội, từng bước khôi phục trở lại các hoạt động kinh tế đã tác động đến kết quả thu, chi ngân sách Nhà nước trong tháng 9/2020.

Ngân sách Nhà nước chi vượt thu hơn 130 nghìn tỷ đồng
Ảnh minh họa

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2020 ước tính đạt 902,5 nghìn tỷ đồng, bằng 59,7% dự toán năm.

Trong đó thu nội địa đạt 747,3 nghìn tỷ đồng, bằng 59,1%; thu từ dầu thô 26,3 nghìn tỷ đồng, bằng 74,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 128 nghìn tỷ đồng, bằng 61,6%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 91,9 nghìn tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 125,3 nghìn tỷ đồng, bằng 54,8%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 132,9 nghìn tỷ đồng, bằng 49%; thu thuế thu nhập cá nhân 84,2 nghìn tỷ đồng, bằng 65,4%; thu thuế bảo vệ môi trường 40 nghìn tỷ đồng, bằng 59,2%; thu tiền sử dụng đất 93,7 nghìn tỷ đồng, bằng 97,7%.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2020 ước tính đạt 1.036,4 nghìn tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 716,3 nghìn tỷ đồng, bằng 67,8%; chi đầu tư phát triển 235,3 nghìn tỷ đồng, bằng 50%; chi trả nợ lãi 78,4 nghìn tỷ đồng, bằng 66,3%.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile