Ngân sách Nhà nước chi vượt thu hơn 125 nghìn tỷ đồng

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2020 ước tính đạt 1.432,5 nghìn tỷ đồng, bằng 82% dự toán năm.
11 tháng, ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi 91,5 nghìn tỷ đồng Ngân sách Nhà nước chi vượt thu hơn 122 nghìn tỷ đồng

Theo Tổng cục Thống kê, dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, các lĩnh vực của nền kinh tế từng bước được cải thiện tích cực nên thu ngân sách Nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 12/2020 tăng hơn 9,2 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ tháng trước.

Trong khi đó, việc chi ngân sách Nhà nước đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn… đặc biệt là hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Ngân sách Nhà nước chi vượt thu hơn 125 nghìn tỷ đồng
Ảnh minh họa

Theo số liệu chi tiết của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2020 ước tính đạt 1.307,4 nghìn tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 1.101,6 nghìn tỷ đồng, bằng 87,1%; Thu từ dầu thô 32,7 nghìn tỷ đồng, bằng 92,9%; Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 172,3 nghìn tỷ đồng, bằng 82,8%.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2020 ước tính đạt 1.432,5 nghìn tỷ đồng, bằng 82% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 966,7 nghìn tỷ đồng, bằng 91,5%; Chi đầu tư phát triển 356 nghìn tỷ đồng, bằng 75,7%; Chi trả nợ lãi 98,8 nghìn tỷ đồng, bằng 83,6%.

Về hoạt động ngân hàng, theo Tổng cục Thống kê, năm 2020, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh lãi suất điều hành tạo điều kiện cho nền kinh tế có điều kiện phục hồi nhanh trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tính đến thời điểm 21/12/2020, tổng phương tiện thanh toán tăng 12,56% so với cuối năm 2019 (cùng thời điểm năm 2019 tăng 12,1%), huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 12,87% (cùng thời điểm năm 2019 tăng 12,48%), tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 10,14% (cùng thời điểm năm 2019 tăng 12,14%).

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile