Ngân sách Nhà nước chi vượt thu hơn 122 nghìn tỷ đồng

Trong 10 tháng năm 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.137,3 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, tổng chi ước tới 1.260,2 nghìn tỷ đồng.
Ngân sách phải “thắt lưng buộc bụng” trong vài năm tới Việt Nam chi gần 17.500 tỷ đồng cho phòng chống Covid-19

Theo báo cáo của Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính), tình hình kinh tế 10 tháng năm 2020 chịu tác động nghiêm trọng của thiên tai, dịch bệnh, kết hợp với việc triển khai các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu ngân sách Nhà nước để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân ứng phó với đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng đến thu, chi ngân sách Nhà nước.

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế thực hiện 10 tháng ước đạt 1.137,3 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu nội địa đạt 75,9% dự toán, giảm 6,8%; thu về dầu thô đạt 84,2% dự toán, giảm 37,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 71% dự toán, giảm 21,2% so cùng kỳ năm 2019.

Ngân sách Nhà nước chi vượt thu hơn 122 nghìn tỷ đồng
Ảnh minh họa

Trong số thu trên có 5/12 khoản thu nội địa đảm bảo tiến độ dự toán (đạt trên 83%), nhưng chủ yếu là các khoản thu nhỏ; 7 khoản thu còn lại, bao gồm thu từ 3 khu vực kinh tế không đảm bảo tiến độ dự toán và giảm mạnh so cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 67,6% dự toán, giảm 14,9%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 70,8% dự toán, giảm 8,6%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 66,6% dự toán, giảm 10,3%; các loại phí, lệ phí đạt 63,7% dự toán, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm 2019...

Ở chiều ngược lại, chi ngân sách Nhà nước 10 tháng đầu năm 2020 ước đạt 1.260,2 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 68,3% dự toán, cải thiện đáng kể về tiến độ giải ngân so với năm 2019 (cùng kỳ đặt 49,83%), song vẫn ở mức thấp so với yêu cầu; chi trả nợ lãi 75,7%% dự toán; chi thường xuyên đạt 79,6% dự toán.

Đến ngày 26/10/2020, ngân sách Nhà nước đã chi khoảng 17,77 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo các nghị quyết của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ngân sách Trung ương đã sử dụng khoảng 3,17 nghìn tỷ đồng dự phòng để chi khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và dịch tả lợn Châu Phi.

Theo đánh giá của Vụ Ngân sách Nhà nước, cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách nhiều địa phương gặp khó khăn trong điều kiện thu ngân sách Nhà nước giảm sâu do tác động của đại dịch Covid-19 và thiên tai, biến đổi khí hậu.

Tính đến hết ngày 31/10/2020, Bộ Tài chính đã phát hành 269,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để chi trả nợ trái phiếu đến hạn và để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile