Ngân sách năm 2019 thu vượt dự toán

Đến ngày 30/12/2019, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 1.539,4 nghìn tỷ đồng, vượt 9,1% (128,1 nghìn tỷ đồng) so với dự toán, tăng 82,1 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội.
Sabeco không phải nộp gần 2.500 tỷ đồng cho Nhà nước Năm nay ngân sách chi trả nợ lãi 99,3 nghìn tỷ đồng

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo tại Hội nghị tổng kết ngành Tài chính chiều 31/12, trong số thu nói trên, thu nội địa đạt 1.260,5 nghìn tỷ đồng, vượt 7,4% (87 nghìn tỷ đồng); thu từ dầu thô 55,9 nghìn tỷ đồng, vượt 25,3% (11,3 nghìn tỷ đồng); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu sau khi trừ số hoàn thuế giá trị gia tăng đã tăng thêm 18,8 nghìn tỷ đồng so với dự toán; số thu cân đối ngân sách đạt xấp xỉ 217,9 nghìn tỷ đồng, vượt 15,2% (28,8 nghìn tỷ đồng) so với dự toán.

Với kết quả này, đánh giá cả giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ huy động thu vào ngân sách Nhà nước bình quân đạt 24,7%GDP (vượt kế hoạch là 23,5%GDP); cơ cấu thu ngân sách Trung ương chiếm 55%, thu ngân sách địa phương chiếm 45% tổng thu ngân sách Nhà nước; tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách tăng dần: năm 2016 là 68,9%, năm 2019 là 81,9%, đến năm 2020 dự kiến gần 84% (tỷ trọng thu dầu thô và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2016 tương ứng là 3,6% và 15,5%, năm 2019 tương ứng là 3,6% và 14,2%, năm 2020 tương ứng là 2,3% và 13,8%).

Về công tác thanh kiểm tra, người đứng đầu Bộ Tài chính cho biết, năm 2019, Bộ Tài chính đã tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực quản lý thu, chi ngân sách, quản lý, sử dụng vốn đầu tư; quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý giá, chứng khoán, bảo hiểm; điều tra chống buôn lậu bắt giữ 17,3 nghìn vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan. Qua đó, kiến nghị xử lý tài chính 71,7 nghìn tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu nộp ngân sách Nhà nước 25,1 nghìn tỷ đồng (đã thu nộp 17,2 nghìn tỷ đồng).

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế đã thực hiện thu hồi 35.200 tỷ đồng thuế nợ đọng từ năm trước chuyển sang. Tổng số nợ thuế nội địa cuối tháng 12/2019 là 80.830 tỷ đồng, tăng 5,9% so với thời điểm 31/12/2018, trong đó, nợ có khả năng thu là 40.602 tỷ đồng, chiếm 50,2% tổng số tiền thuế nợ, tăng 4,8% so với thời điểm 31/12/2018; nợ không có khả năng thu hồi là 40.228 tỷ đồng, chiếm 49,8%, tăng 7,1% so với thời điểm 31/12/2018; cơ quan Hải quan cũng đã thu hồi và xử lý 992 tỷ đồng nợ đọng thuế.

Văn Thành Nhân
Xem phiên bản mobile