Ngân hàng VIB sắp phát hành hơn 440 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn

Ngân hàng VIB dự kiến sẽ phát hành hơn 443 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 4.430 tỷ đồng.
Ngân hàng VIB được tăng vốn thêm tối đa bao nhiêu? Ngân hàng VIB báo lãi hơn 1.800 tỷ đồng quý đầu năm

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, VIB dự kiến sẽ phát hành hơn 443 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 4.430 tỷ đồng.

Tỷ lệ được nhận cổ phiếu thưởng của cổ đông VIB là 40%, tương đương sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 4 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành từ quỹ dự trữ bổ sung vốn và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2020.

Ngân hàng VIB sắp phát hành hơn 440 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

Sau khi việc phát hành thành công, vốn điều lệ của VIB sẽ tăng từ 11.093 tỷ lên mức 15.530 tỷ đồng, tức gần 40%.

Đồng thời, VIB cũng có quyết định chốt ngày đăng ký cuối cùng cho danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng là ngày 10/6/2021.

Trước đó, ngày 6/5, Ngân hàng Nhà nước đã Công văn số 3100/NHNN-TTGSNH gửi VIB về việc tăng vốn điều lệ của ngân hàng.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho VIB được tăng vốn điều lệ tối đa thêm 4.437,6 tỷ đồng từ mức 11.093 tỷ đồng, bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra cuối tháng 3/2021, cổ đông VIB đã thông qua phương án tăng vốn, bao gồm tăng vốn bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu 40% và dự kiến phát hành chào bán cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, tại ngày 31/12/2020, VIB ghi nhận tổng tài sản 244.675 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng đạt 167.772 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 5.625 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá VIB đang có chuỗi tăng điểm liên tiếp. Chốt phiên giao dịch ngày 28/5, cổ phiếu có mức giá 64.300 đồng, tăng xấp xỉ 300% so với thời điểm bắt đầu niêm yết.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile