Ngân hàng thứ hai hoàn thành 3 trụ cột của Basel II

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố đã hoàn thành trụ cột cuối cùng của Basel II - Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP- Internal Capital Adequacy Assessment Process).
Rủi ro tương lai phía sau danh hiệu Basel II của VIB Vì sao VIB là ngân hàng đầu tiên đạt cả 3 trụ cột Basel II?

Cùng với việc hoàn thành triển khai hai trụ cột số 1 và 3 trước đó, trụ cột 2 này cũng được VPBank hoàn thành sớm 1 năm so với yêu cầu của Ngân hàng nhà nước (NHNN), và được hoàn thành chỉ sau hơn nửa năm kể từ khi VPBank chính thức được Ngân hàng nhà nước phê chuẩn việc áp dụng sớm Thông tư số 41 (Basel II).

Với kết quả này, VPBank là nhà băng thứ hai trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hoàn thành triển khai Basel II, sau Ngân hàng Quốc tế (VIB).

ngan hang thu hai hoan thanh 3 tru cot cua basel ii
Ảnh minh họa.

Được biết, quy trình ICAAP là sự đánh giá toàn diện về vốn, bao gồm các cấu phần từ việc xác định hồ sơ rủi ro của ngân hàng, xây dựng chiến lược, khẩu vị rủi ro, tính toán mức vốn yêu cầu cho các rủi ro trọng yếu (với mức độ bao quát rộng hơn trụ cột 1, bao gồm thêm rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và rủi ro tập trung) không những trong điều kiện kinh doanh thông thường mà còn trong tình trạng có những biến động bất lợi của thị trường.

Từ đó, ngân hàng xác định được mục tiêu về vốn để đảm bảo các mục tiêu hoạt động kinh doanh nằm trong phạm vi khả năng chấp nhận rủi ro của ngân hàng.

Báo cáo ICAAP cùng với các báo cáo khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ là nguồn thông tin minh bạch và toàn diện để giúp Ngân hàng Nhà nước có thể thực hiện giám sát và điều hành hệ thống các ngân hàng thương mại trên cơ sở rủi ro.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc năm 2019, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VPBank đạt mức cao nhất trong lịch sử với 10.334 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch và tăng 12,3% so với năm 2018.

Tổng thu nhập hoạt động hợp nhất của ngân hàng đạt 36.356 tỷ đồng, tăng 20,3% so với thời điểm một năm trước đó. Tăng trưởng huy động đạt mức 23,7% so với năm 2018, giúp ngân hàng đảm bảo an toàn vốn và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile