Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tạo thuận lợi chuyển tiền vào Quỹ Vắc xin Covid-19

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng tiếp tục tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19.
Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đã nhận tiền ủng hộ hơn 5.000 tỷ đồng Mỹ sẽ tập huấn cho Quản lý thị trường Việt Nam phân biệt vắc xin chính hãng Pfizer

Ngày 17/6, Ngân hàng Nhà nước đã có Văn bản số 4341/NHNN-TT đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục thực hiện các biện pháp để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nghiên cứu, chỉnh sửa ứng dụng Mobile Banking, Internet Banking theo hướng có chuyên mục riêng, dễ nhận biết về ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19.

Trong đó cập nhật đầy đủ các số tài khoản của quỹ, tạo mã QR cho tài khoản quỹ cho phép khách hàng có thể dễ dàng tra cứu, quét mã QR để chuyển tiền hoặc lựa chọn, hỗ trợ nhập tự động số tài khoản tiếp nhận ủng hộ trong quá trình thao tác, thực hiện chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tạo thuận lợi chuyển tiền vào Quỹ Vắc xin Covid-19
Tính đến thời điểm trưa 17/6, đã có 314.150 tổ chức, cá nhân đóng góp vào Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng chưa có tài khoản đến các điểm giao dịch của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để thực hiện việc nộp tiền chuyển đến Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19.

Bên cạnh đó, các ngân hàng phải bố trí, tăng cường cán bộ hướng dẫn khách hàng mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng như sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử (Mobile Banking, Internet Banking) để chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có các văn bản đề nghị tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng chính sách miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền của các tổ chức, cá nhân tới các số tài khoản tiếp nhận tiền đóng góp cho Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19, tính đến thời điểm 17 giờ ngày 17/6, số dư quỹ là 5.698 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi). Đến nay còn 30 đơn vị, tổ chức có cam kết tài trợ quỹ nhưng chưa chuyển hoặc mới chuyển một phần về tài khoản quỹ với số tiền hơn 1.743 tỷ đồng.

Hậu Lộc
Phiên bản di động