Ngân hàng NCB đạt nhiều kết quả tích cực

Ngày 26/6, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
NCB báo lãi quý 1/2020 tăng 12,4% NCB hoàn tất tính tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II

Báo cáo tại đại hội, ban lãnh đạo NCB cho biết, bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), ngân hàng đã triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nội dung, mục tiêu, lộ trình và giải pháp của Phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019 – 2020, từ đó đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

Theo đó, kết thúc năm 2019, hoạt động kinh doanh của NCB đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng tất cả các yêu cầu của NHNN về chỉ tiêu như tăng trưởng quy mô, hiệu quả, nợ xấu…, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

ngan hang ncb dat nhieu ket qua tich cuc
Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của NCB.

Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 80.394 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2018; vốn điều lệ tăng lên xấp xỉ 4.102 tỷ đồng, tăng 36,2% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế tăng 13,5%; doanh thu từ phí dịch vụ đạt 243 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần năm 2018. Chất lượng tín dụng, chất lượng tăng trưởng được quản lý tốt, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức dưới 2%, điều này cho thấy hiệu quả và tiến độ xử lý nợ được chú trọng, đảm bảo theo đúng kế hoạch của Hội đồng quản trị đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2020 trên tương quan đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19: Mục tiêu lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh dự kiến là 150 tỷ đồng; tăng tổng tài sản lên xấp xỉ 84.500 tỷ đồng. Đồng thời, NCB lên kế hoạch tiếp tục kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, ngưỡng đảm bảo an toàn do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Trong năm 2020, NCB xác định kế hoạch hoạt động kinh doanh với các mục tiêu chính: Tập trung tối đa nguồn lực triển khai thực hiện các giải pháp tái cơ cấu; phát triển kinh doanh; Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, rà soát nâng cao hiệu quả hoạt động; nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, đẩy mạnh thu hồi nợ, xử lý nợ xấu; thực hiện phương án tăng vốn điều lệ; Triển khai và đáp ứng Basel II ngay khi được tăng vốn; dầu tư phát triển công nghệ, ngân hàng số…

Bên cạnh đó, Đại hội đã nhất trí tán thành phương án thực hiện tăng vốn điều lệ trong năm 2020, NCB sẽ tăng thêm 3.000 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ lên hơn 7.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, cổ đông hiện hữu.

Việc tăng vốn điều lệ sẽ quyết định mức độ thành công trong việc mở rộng quy mô hoạt động và làm tăng mức độ an toàn của NCB, góp phần thực hiện các mục tiêu theo chiến lược kinh doanh của Ngân hàng. Bên cạnh đó, NCB sẽ tiếp tục triển khai phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến năm 2028 đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Ngoài ra, tại đại hội, các cổ đông cũng đã bỏ phiếu để bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị gồm: ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Vũ Mạnh Tiến, bà Trần Hải Anh, ông Phạm Thế Hiệp, ông Nguyễn Văn Hảo, ông Bùi Đức Long, ông Tamaki Kido. Trong khi đó, các thành viên Ban Kiểm soát gồm: Bà Trần Thị Hà Giang, bà Vũ Kim Phượng, bà Trần Thị Minh Huệ.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile