Ngân hàng ACB đặt mục tiêu lãi hơn 20.000 tỷ đồng, chia cổ tức tiền mặt và cổ phiếu

Năm 2023, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế vượt 20.000 tỷ đồng, chia cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt tổng tỷ lệ 25%.
Ngân hàng ACB quản trị rủi ro tốt nhất Việt Nam Ngân hàng ACB giảm lãi suất cho vay tối đa 3%/năm

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Cuộc họp dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 13/4/2023 tại khách sạn Sheraton Sài Gòn.

Theo đó, về kế hoạch kinh doanh, ACB đề ra mục đến cuối năm 2023 đạt 668.788 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 10% so với đầu năm. Tiền gửi mục tiêu đạt 495.411 tỷ đồng (bao gồm giấy tờ có giá) và dư nợ cho vay đạt 453,836 tỷ đồng, tăng lần lượt 8,1% và 9,7%. Mức tăng hạn mức tín dụng thực tế sẽ được điều chỉnh khi được Ngân hàng Nhà nước cấp bổ sung).

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 20.058 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu là dưới 2%.

Ngân hàng ACB đặt mục tiêu lãi hơn 20.000 tỷ đồng, chia cổ tức tiền mặt và cổ phiếu
Ảnh minh họa.

Về phân phối lợi nhuận, Hội đồng quản trị ACB sẽ trình Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức năm 2022 tổng tỷ lệ 25% (15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt).

Cụ thể, ACB dự kiến phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu để chia cổ tức 2022 với tỷ lệ 15%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2023.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ và lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia (theo kết quả kiểm toán tại thời điểm ngày 31/12/2022).

Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng quyền này. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.

Như vậy, sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ của ACB dự kiến tăng từ 33.774 tỷ đồng lên 38.840 tỷ đồng.

Hậu Lộc
Phiên bản di động