Ngân hàng ACB đạt chuẩn mực quản trị rủi ro theo quốc tế

Ngày 8/12, Công ty kiểm toán hàng đầu thế giới PwC đã đánh giá và công nhận Ngân hàng Á Châu (ACB) tuân thủ đầy đủ các quy định tại Basel III đối với quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và Basel II đối với quản lý rủi ro thị trường.
Tỷ lệ nợ xấu của ACB thuộc nhóm thấp nhất thị trường ACB giới thiệu Apple Pay đến khách hàng

Đây là cơ sở giúp ACB phát triển hiệu quả và vững chắc, đặc biệt trước bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động và bất ổn.

ACB cũng là ngân hàng đầu tiên hoàn thành hệ thống quản lý rủi ro liên quan đến lãi suất và thị trường tài chính theo một số chuẩn mực quốc tế và theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN.

Để hoàn thành dự án rà soát Khung quản trị quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và Khung quản trị rủi ro thị trường, ACB đầu tư chuyên nghiệp vào nguồn lực, dữ liệu và hệ thống. Từ đó, tiếp tục củng cố và tăng cường lòng tin của các cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan giám sát và khách hàng đối với ngân hàng.

Ông Võ Văn Hoàng – Giám đốc Quản lý rủi ro ACB cho biết, bằng việc liên tiếp hoàn thành các quy trình quản lý khắt khe theo chuẩn quốc tế và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, ACB đã hoàn thành phần lớn các nội dung có tính phức tạp cao trong yêu cầu về quản trị IRRBB theo Basel III.

"Mục tiêu của chúng tôi là trở thành ngân hàng có mô hình quản lý rủi ro tốt nhất trên thị trường", ông Võ Văn Hoàng nói.

Ngân hàng ACB đạt chuẩn mực quản trị rủi ro theo quốc tế
Ông Võ Văn Hoàng – Giám Đốc Quản lý rủi ro ACB đón chứng nhận hoàn thành từ đại diện PwC

Được biết, Khung quản trị quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng liên quan đến biến động lãi suất ảnh hưởng đến sổ Ngân hàng làm thay đổi giá trị kinh tế và ảnh hưởng đến thu nhập lãi ròng.

Đánh giá và đo lường rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng bao gồm các hoạt động liên quan đến việc lựa chọn mô hình và phương pháp đo lường tác động của rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng thông qua tác động đến giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu (EVE - Economic value of Equity) và thông qua tác động đến lợi nhuận thông qua thu nhập lãi thuần (NII - Net Interest Income).

Tại Việt Nam, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng là một trong những rủi ro trọng yếu trong hoạt động kinh doanh ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, Khung quản trị rủi ro thị trường liên quan đến biến động của giá cả thị trường bao gồm rủi ro lãi suất và cổ phiếu trên sổ kinh doanh, rủi ro ngoại hối, hàng hóa.

Ngân hàng ACB đạt chuẩn mực quản trị rủi ro theo quốc tế

Ba nội dung quan trọng của Khung quản trị rủi ro thị trường đã được ACB hoàn thành là Khung quản trị rủi ro thị trường nội bộ theo Basel II; Định giá, đo lường rủi ro thị trương theo IMA (Internal Model Approach) của Basel II; Tính vốn yêu cầu rủi ro thị trường theo SSA (Simplified Standardised Approach) của Basel III.

Đối với Khung quản trị quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, ACB đã phát triển và áp dụng mô hình học máy đạt kiểm định của PwC để xác định hành vi khách hàng cho hành vi trả trước hạn khoản vay, tiền gửi rút trước hạn cũng như thử các mức độ chịu đựng của ngân hàng trước các tình huống rủi ro gồm nhiều cấp độ.

ACB hiện đang sử dụng chương trình RiskConfidenceTM cho hoạt động quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng để đảm bảo tính chính xác của các mô hình đo lường rủi ro, cải thiện khung kiểm định và quản trị mô hình vững chắc.

Bên cạnh đó, ACB thực hiện cải thiện công tác quản trị dữ liệu rủi ro cho rủi ro thị trường và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng để đảm bảo tính chính xác, kịp thời và toàn diện của dữ liệu.

Đồng thời, ACB tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự trong công tác xây dựng, vận hành khung quản trị rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và kiểm định mô hình.

Được biết, vào cuối năm 2022, ACB đã triển khai thành công quy trình đánh giá nội bộ an toàn thanh khoản theo tiêu chuẩn Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ILAAP) và quy định Basel III (về quản lý rủi ro thanh khoản và an toàn vốn).

Đại diện PwC đánh giá, ACB là tổ chức tiên phong triển khai các chuẩn mực tiên tiến của Ủy Ban Basel trong lĩnh vực ngân hàng về rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và rủi ro thị trường.

Bước tiến quan trọng này tiếp tục khẳng định nền tảng và mức độ trưởng thành cao trong công tác quản trị rủi ro, đưa ACB tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường, từ đó gia tăng giá trị cốt lõi lâu dài của ngân hàng.

Thông qua việc hoàn thành 2 khung quản lý rủi ro liên quan đến lãi suất và thị trường, ACB tiếp tục khẳng định năng lực quản trị (Governance) là 1 trong 3 thế mạnh lớn nhất của ngân hàng phát triển theo định hướng ESG.

Hậu Lộc
Phiên bản di động