NCB hoàn tất tính tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cho biết đã hoàn thành phát triển chương trình và hệ thống dữ liệu để tính tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II được quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN.
Ảnh hưởng dịch Covid-19: NCB giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của NCB tăng 13,5%

Đây là thành công bước đầu trong việc chuẩn hóa công cụ quản lý vốn để làm nền tảng cho NCB trong kiện toàn hóa hệ thống quản trị - điều hành - quản lý rủi ro tiệm cận tiêu chuẩn theo yêu cầu của Basel II.

Trước đó, ngày 21/6/2019, NCB đã ký kết hợp đồng với Liên danh Blackice và Raffles Việt Nam là đơn vị cung cấp giải pháp ERA và tư vấn triển khai để triển khai dự án Thông tư 41 và Basel II của NCB.

ncb hoan tat tinh ty le an toan von theo tieu chuan basel ii
NCB hoàn tất tính tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II.

Sau gần 8 tháng triển khai, NCB đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ việc quản lý dữ liệu, tính toán vốn tự có, tài sản tính theo rủi ro tín dụng, vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động, vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường và tỷ lệ an toàn vốn theo yêu cầu của Thông tư 41.

Hiện NCB đã và đang tiếp tục điều chỉnh mô hình tổ chức, xây dựng, điều chỉnh các quy định, chính sách, quy trình quản lý rủi ro theo yêu cầu của Thông tư 41, Thông tư 13 để hoàn thiện khung quản lý rủi ro của ngân hàng. Đây cũng là mục tiêu và lộ trình trong phương án cơ cấu lại của NCB.

Như vậy, việc triển khai áp dụng Thông tư 41 và Thông tư 13 là nền tảng cơ sở giúp NCB đưa ra các chiến lược kinh doanh, hoạch định tốt chính sách khách hàng, quản trị rủi ro và chính sách giá để tối ưu hóa vốn, tài sản có rủi ro trong thời gian tới.

Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của NCB đạt 80.400 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2018; vốn điều lệ đạt 4.102 tỷ đồng, tăng 36,2%; Lợi nhuận sau thuế tăng 13,5%.

Huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 61.700 tỷ đồng, tăng 10%; Dư nợ tín dụng tăng 6,3% so với đầu năm, đạt gần 38.000 tỷ đồng. Các chỉ số lợi nhuận/tài sản (ROA), lợi nhuận/vốn (ROE) đều cao gấp 1,5 lần so với năm 2018. Nợ xấu trên tổng dư nợ tiếp tục được NCB kiểm soát dưới 3%.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile