Nay đến cuối năm, ngành thuế mỗi tháng phải thu nợ 4.500 tỷ đồng

Trong 3 tháng cuối năm 2020, ngành thuế phải thu nợ đạt tối thiểu 13.508 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng thu đạt 4.500 tỷ đồng.
Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện tiếp tục bị xử lý vi phạm về thuế Thaco nộp hơn 85.000 tỷ đồng tiền thuế trong 5 năm

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), để hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp, cá nhân vượt qua đại dịch Covid-19, cơ quan thuế đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung chính sách gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất tới toàn thể người nộp thuế để hiểu rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, trình tự, thủ tục thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Kết quả, tính đến hết ngày 6/9/2020, cơ quan thuế đã tiếp nhận 184.906 giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất. Trong đó có 128.679 giấy đề nghị của doanh nghiệp và 56.227 giấy đề nghị của cá nhân kinh doanh với số tiền đã gia hạn là 66.276 tỷ đồng. Trong đó, số gia hạn đã nộp lại ngân sách là 23.504 tỷ đồng, số gia hạn còn phải nộp là 42.772 tỷ đồng.

Nay đến cuối năm, ngành thuế mỗi tháng phải thu nợ 4.500 tỷ đồng
Ảnh minh họa

Cùng với đó, cơ quan thuế đã phối hợp với UBND cấp xã, cấp huyện và các cơ quan, ban ngành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Theo số liệu báo cáo của các Cục thuế, đến nay đã có 46.260 hộ kinh doanh gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến UBND cấp xã. Số lượng hộ kinh doanh mà UBND cấp xã gửi hồ sơ sang cơ quan thuế đề nghị thẩm định là 42.810 hộ, trong đó số lượng hộ kinh doanh thuộc diện hỗ trợ là: 33.263 hộ; số không được hỗ trợ là 8.351 hộ, số hồ sơ còn lại cơ quan thuế đang tiếp tục thẩm định. Bước đầu, số lượng hộ kinh doanh đã chuyển sang UBND cấp tỉnh phê duyệt được hỗ trợ là 14.560 hộ, số không được hỗ trợ là 1.523 hộ.

Trong khi đó, báo cáo về nhiệm vụ thu ngân sách, Tổng cục Thuế cho biết, tính đến hết tháng 9/2020, tổng thu ngân sách ước đạt 833.105 tỷ đồng, bằng 66,4% so với dự toán, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu nội địa trừ dầu, bằng 66,1% so với dự toán, bằng 94,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Với kết quả đó, thu ngân sách Trung ương trong 9 tháng mới đạt 370.000 tỷ đồng, bằng 62,3% dự toán. Ngân sách địa phương đạt 463.105 tỷ đồng, bằng 70,1% dự toán, bằng 95,1% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh đó, để đảm bảo hoàn thành cao nhất dự toán được giao, Tổng cục Thuế đã giao chỉ tiêu thu nợ đọng 2020 cho các đơn vị tối thiểu đạt 33.800 tỷ đồng và phấn đấu đạt 40.000 tỷ đồng. Trong tháng 9/2020, cơ quan thuế các cấp đã thu được 2.777 tỷ đồng. Lũy kế đến 30/9 đã thu đạt 20.292 tỷ đồng đạt 60% chỉ tiêu thu nợ được giao, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Cùng với việc tăng cường công tác quản lý nợ, cơ quan thuế các cấp đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra, đến nay đã thực hiện được 48.975 cuộc thanh, kiểm tra; đã kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế 436.112 hồ sơ khai thuế. Tổng số tiền kiến nghị, xử lý qua thanh, kiểm tra là 39.684 tỷ đồng, bằng 114,19% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 13.267 tỷ đồng, bằng 138,32% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 6.664 tỷ đồng, bằng 104,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp luân chuyển vốn nhanh thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã hoàn tổng số 95.749 tỷ đồng, bằng 73,7% dự toán, bằng 99,4% so với cùng kỳ(trong đó, 35,274 tỷ đồng là các hồ sơ hoàn chuyển từ 2019 sang và trên 60.000 tỷ là các hồ sơ hoàn của năm 2020).

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile