Nâng tầm đội ngũ công nhân lao động thực sự là “công nhân áo xanh” thời đại 4.0

"Chúng ta đã qua rồi thời kỳ khai thác tài nguyên khoáng sản, nguồn lao động giá rẻ, nay đang trong giai đoạn phát triển mới".
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm và trao quà cho công nhân lao động nhà máy Tân Đệ 6 "Mang Tết về nhà" hỗ trợ thanh niên công nhân và sinh viên khó khăn Hành trình "lột xác" từ cô công nhân may đến nhà vô địch giải Yoga quốc gia
Đồng chí Nguyễn Phi Thường, Chủ tich Liên đoàn Lao động TP Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội khẳng định, Đại hội XIII của Đảng là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta. Đây là sự kiện có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước trong 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.

Bày tỏ ấn tượng về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội, đại biểu Nguyễn Phi Thường đánh giá: “Văn kiện được chuẩn bị hết sức công phu, bài bản, đặc biệt là bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất cô đọng, phân tích, tổng kết toàn diện, thể hiện rõ mong muốn, khát vọng phát triển đất nước. Các chỉ tiêu của Đại hội lần này thể hiện rõ khát vọng phát triển, quyết tâm rất lớn; Đến năm 2030, chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, nước ta sẽ trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại; Đến năm 2045 trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những quyết tâm còn thể hiện rõ qua 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các chỉ tiêu, cho thấy rõ khát vọng phát triển cùng với khơi dậy nguồn lực về văn hóa, con người”, đại biểu Nguyễn Phi Thường nói.

Tâm đắc với khâu đột phá thứ 2 là khâu đột phá về con người, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, đại biểu Nguyễn Phi Thường cho rằng, cần đặc biệt là chú trọng đổi mới về khoa học công nghệ và mong muốn khoa học công nghệ được quan tâm, có những giải pháp phát triển thích đáng.

Cùng với đó, đổi mới sáng tạo phải trở thành nét văn hóa của người Việt Nam. Đổi mới sáng tạo không chỉ được thể hiện trong quản trị doanh nghiệp, tổ chức, chính quyền mà còn trong quản trị không gian để giúp đất nước phát triển.

Về công tác nhân sự, đại biểu Nguyễn Phi Thường bày tỏ sự tin tưởng, với sự đoàn kết, thống nhất cao của các đại biểu, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương là những đồng chí đủ bản lĩnh, trí tuệ và năng lực để lãnh đạo đất nước làm nên những kỳ tích mới. “Trong đó 2,5 triệu công nhân viên chức lao động thủ đô cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng và hết sức tin tưởng vào thành công của Đại hội”, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội bày tỏ.

Đại biểu Nguyễn Phi Thường cho biết, trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và đất nước đã hội nhập, tham gia các hiệp định thương mại tự do, CPTPP, FTA… Do vậy, rất cần những giải pháp đồng bộ để nâng tầm đội ngũ công nhân lao động thực sự là đội ngũ “công nhân áo xanh” thời đại 4.0, chúng ta sẽ có nguồn lực vô giá. Một khi khơi thông được nguồn lực con người vô giá đó thì sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững.

Chúng ta đã qua rồi thời kỳ khai thác tài nguyên khoáng sản, nguồn lao động giá rẻ. Nay đang trong giai đoạn phát triển mới”, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nói.

Thông tin về nội dung Báo cáo Chính trị có đề cập đến công nhân, đại biểu Nguyễn Phi Thường mong muốn, để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tới đây rất cần ban hành Nghị quyết mới về công nhân, công đoàn để phát huy tối đa vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân trong tình hình mới; Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TƯ ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Kết luận số 79-KL/TƯ ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ.

“Trong đó tập trung vào cả những vấn đề trước mắt như nhà ở, nhà trẻ, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động và cả những vấn đề như đào tạo nghề, đào tạo nghề lại, để công nhân chúng ta thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập toàn cầu hóa”, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội bày tỏ.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động