Nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế thành Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội

TTTĐ - Sáng 11/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội, chuyển giao Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam.
Động lực xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp Trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu Vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thích ứng an toàn với Covid-19

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Quyết định thành lập Đảng bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Quyết định thành lập Đảng bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố và để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng đề án “Rà soát, sắp xếp một số mô hình tổ chức Đảng thuộc Thành ủy”.

Theo đó, thành lập Đảng bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, trên cơ sở nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế (thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố) và 20 chi bộ, Đảng bộ chi cục thuế quận, huyện, thị xã chưa thực hiện mô hình chi cục thuế khu vực, gồm 46 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, 2.155 đảng viên.

Với Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam, sau khi thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ, Đảng bộ Tổng công ty hiện có 323 đảng viên, không đủ điều kiện là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy (có từ 500 đảng viên trở lên). Vì vậy, thành phố sẽ chuyển giao thành Đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, việc nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế lên Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phù hợp với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy trên tất cả các lĩnh vực công tác và chủ trương sắp xếp, tổ chức lại mô hình các chi cục thuế địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Việc nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế cũng khẳng định vị trí, vai trò rất quan trọng của Đảng bộ trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Hiện tại, số thu ngân sách Nhà nước hằng năm do Cục Thuế thành phố quản lý chiếm khoảng 20% tổng thu ngân sách của cả nước.

Để thực hiện tốt mô hình tổ chức bộ máy và điều kiện hoạt động mới, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã... tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Thành ủy về sự cần thiết phải sắp xếp, tổ chức lại mô hình các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, để cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố nắm rõ và tổ chức thực hiện đúng quy định của Đảng và quyết định của Thành ủy.

Các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy tăng cường hướng dẫn Đảng bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội sớm kiện toàn tổ chức bộ máy để hoạt động hiệu quả. Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội tổ chức tiếp nhận Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam bảo đảm hoạt động hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu cấp ủy, các tổ chức Đảng các cấp của thành phố tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng thật sự vững mạnh về chính trị và tư tưởng; Thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống, chặt chẽ về tổ chức để quyết tâm hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ cấp ủy, tổ chức Đảng đã đề ra; Góp phần cùng Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Nhấn mạnh thành phố đang triển khai phòng, chống dịch theo chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19", Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; Đặc biệt là Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, từng bước đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile