Nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên Thủ đô

Sáng 19/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm (2016 - 2020) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Biểu dương, khen thưởng các tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu 5 năm (2015 - 2019).
Tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu Thủ đô làm theo lời Bác năm 2020 Tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc và công chức trẻ tiêu biểu Quận đoàn Ba Đình tuyên dương 26 đảng viên trẻ tiêu biểu Đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực trong đảng viên và nhân dân Thủ đô Hà Nội

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn...

Cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TƯ phù hợp với thực tiễn

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, những năm qua, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo triển khai bài bản, khoa học, thống nhất, cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TƯ phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ thành phố.

Trong đó, Hà Nội đã tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung chủ yếu của chỉ thị, nhất là những điểm mới, những nội dung cơ bản nhằm tạo nhận thức sâu sắc trước hết trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo việc kiểm điểm cán bộ, đảng viên gắn với kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và lan tỏa các điển hình tiên tiến, như: Huyện ủy Phúc Thọ xây dựng trang media trực tuyến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện; Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát hành sổ tay dành cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, xác định nội dung học và làm theo Bác theo từng năm; Quận ủy Long Biên xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân và niêm yết công khai kế hoạch cá nhân của người đứng đầu để cán bộ, đảng viên và nhân dân giám sát...

Nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên Thủ đô

Các đại biểu về dự Hội nghị

Báo cáo nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Xây dựng Nông thôn mới thu được kết quả toàn diện, đứng đầu cả nước về số xã đạt chuẩn, với nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao.

Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại. Nếp sống văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao trong nước, khu vực và quốc tế…

Tại Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cũng đã báo cáo công tác xây dựng tổ chức Đảng “Trong sạch, vững mạnh” và đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, 92,38% Đảng bộ cấp trên cơ sở và 89,55% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 73,92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 13,23% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong 5 năm liền (2015 - 2019), 47 tổ chức cơ sở Đảng, 518 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu; 9.151 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên Thủ đô

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chí đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đã thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, đạt được nhiều kết quả nổi bật; Đồng thời nhiệt liệu biểu dương các tập thể, cá nhân trong toàn Đảng bộ đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm qua, nhất là những tổ chức Đảng, đảng viên được tôn vinh tại Hội nghị lần này.

Bí thư Thành ủy khẳng định, thông qua khen thưởng các tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015 - 2019), Thành ủy muốn động viên các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tiếp tục làm tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; Đồng thời là động lực quan trọng cổ vũ cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Bí thư Thành ủy, mục tiêu trong thời gian tới của toàn Đảng bộ là xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế - một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước; Có kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; Đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên Thủ đô

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Cờ thi đua cho các tổ chức cơ sở Đảng

Lưu ý 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Vương Đình Huệ chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị.

Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước hết là lãnh đạo, quản lý; Xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô.

Nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên Thủ đô

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Cờ thi đua cho các tổ chức cơ sở Đảng

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TƯ ngày 4/7/2017 và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/1/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy; Tăng cường tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, nhất là các vụ việc nổi cộm; Gắn việc giải quyết các vụ việc phức tạp để sàng lọc cán bộ để phục vụ công tác cán bộ nối chung và nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nói chung.

Đồng thời, các đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của năm 2020, trước mắt là thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển năm 2020 và cả nhiệm kỳ, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố thật sự mẫu mực về cả nội dung và hình thức, nhất là công tác nhân sự.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành ủy đã trao tặng Cờ thi đua cho 5 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy và 31 tổ chức cơ sở Đảng; Tặng Bằng khen cho 7 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, 16 tổ chức cơ sở Đảng, 90 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 130 đảng viên.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile