Năm thành công nhất của Tổng công ty xi măng Việt Nam

Trong bối cảnh dịch Covid-19, Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) vừa phòng chống dịch thành công vừa hoàn thành vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh.
Đề xuất chuyển nhượng lô đất 10E6 Phạm Hùng của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

Ông Lê Nam Khánh - Tổng giám đốc Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) cho biết, năm 2020 do tác động của đại dịch Covid-19 và thiên tai lũ lụt các tỉnh miền Trung, kinh tế đất nước nói chung và sản xuất kinh doanh của VICEM bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo VICEM đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đảm bảo sức khỏe người lao động và an toàn cho sản xuất; cân đối năng lực sản xuất, thị trường, thực hiện các chương trình tối ưu hóa về logistics để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Năm thành công nhất của Tổng công ty xi măng Việt Nam

Bên cạnh đó, VICEM cũng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nâng cao năng lực sản xuất, cấu trúc lại tổ chức, nâng cao năng lực cạnh tranh; triển khai thí điểm các chương trình kinh tế tuần hoàn, xử lý chất thải làm nguyên, nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng và bảo vệ môi trường nhằm giảm bớt sử dụng tài nguyên không tái tạo, góp phần giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn tổng công ty.

Theo ông Khánh, nhờ các chương trình đổi mới sản xuất, xử lý nút thắt công nghệ đã giúp cho VICEM tăng quy mô thêm 3 triệu tấn clinker, mà cơ bản không phải bỏ thêm chi phí, tiết kiệm gần 6.000 tỷ đồng vốn đầu tư, góp phần làm lợi nhuận tăng gần 700 tỷ đồng hàng năm.

Kết quả, VICEM đã hoàn thành vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. Trong đó, năng suất lò nung toàn tổng công ty thực hiện năm 2020 vượt 7,55% so với thiết kế; tổng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ đạt 29,33 triệu tấn; lợi nhuận trước thuế đạt 2.050,3 tỷ đồng, bằng 100,8 % kế hoạch; nộp ngân sách đạt 2.453,5 tỷ đồng, bằng 109% so với kế hoạch, thu nhập bình quân của người lao động ổn định và cải thiện.

"Đây là năm thành công nhất đối với VICEM, bởi trong bối cảnh dịch Covi-19, chúng tôi vừa phòng chống dịch thành công vừa hoàn thành vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh'', ông Khánh đánh giá.

Ông Khánh cho biết, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, VICEM dự kiến năm 2021 phấn đấu sản xuất Clinker tăng khoảng 1% so với thực hiện năm 2020, sản xuất xi măng tăng khoảng 8% so với thực hiện năm 2020; tổng sản phẩm tiêu thụ tăng khoảng 5%; tổng doanh thu tăng 7%; lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 13%.

Đặc biệt, theo ông Khánh, thời gian tới, với vai trò trụ cột và dẫn dắt thị trường, VICEM sẽ tập trung bám sát Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2019 - 2025 đã được phê duyệt, rà soát, cập nhật và đề xuất điều chỉnh theo hướng dẫn; tiếp tục thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng về triển khai công tác cổ phần hóa.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile