Năm nay, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 500 triệu USD

Năm 2019, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 508,14 triệu USD. 
Hơn 38 tỷ USD vốn ngoại đổ vào Việt Nam, Hà Nội dẫn đầu

Theo số liệu mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong năm 2019, có 164 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam đạt 403,15 triệu USD, bên cạnh đó còn có 29 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với vốn đầu tư Việt Nam tăng thêm gần 105 triệu USD.

Xét theo lĩnh vực đầu tư, ngành bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm 121,6 triệu USD, chiếm 23,9% tổng vốn đầu tư.

Trong khi đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đứng thứ hai với 86,1 triệu USD và chiếm 16,9% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ đứng thứ ba với 70,1 triệu USD, chiếm 13,8% tổng vốn đầu tư.

Còn nếu xét theo địa bàn, trong năm 2019, Việt Nam đầu tư sang 32 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Úc là địa bàn dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với 154,6 triệu USD, chiếm 30,4% tổng vốn đầu tư. Hoa Kỳ xếp thứ hai với 26 dự án, tổng vốn đầu tư 93,4 triệu USD, chiếm 18,4% tổng vốn đầu tư...

Ở chiều ngược lại, theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/12, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 38,02 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính lũy kế đến thời điểm hết năm 2019, cả nước có 30.827 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 362,58 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế ước đạt 211,78 tỷ USD, bằng 58,4% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile