Năm 2023, Hà Nội phấn đấu có thêm 173 trường đạt chuẩn quốc gia

Hà Nội xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Qua đó, TP kiên trì triển khai nhằm đem đến các điều kiện dạy - học đạt chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Nguyễn Anh
Phiên bản di động