Năm 2023, Bộ Tài chính sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường vốn, chứng khoán

Năm 2023, Bộ Tài chính sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để ổn định thị trường chứng khoán, bảo hiểm, thị trường vốn và đảm bảo quản lý tài chính ngân sách, tài sản công hiệu quả nhất...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Chủ tịch mới Thứ trưởng Bộ Tài chính: Năm 2023, thị trường chứng khoán sẽ trở lại mạnh mẽ

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Bộ Tài chính đã xây dựng, ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 33/QĐ-BTC ngày 12/01/2023 với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 theo Nghị quyết của Chính phủ.

Trả lời báo chí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2023, Bộ Tài chính sẽ tập trung tham mưu cho Chính phủ để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội đảm bảo tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Năm 2023, Bộ Tài chính sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường vốn, chứng khoán
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: MOF

"Đây có thể nói là những mục tiêu hết sức lớn lao. Bộ Tài chính đã đề ra kế hoạch triển khai 108 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có 53 nhiệm vụ trực tiếp chủ trì, 55 nhiệm vụ phối hợp với các Bộ ngành liên quan để thực hiện; chủ trì xây dựng 33 đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ban hành 57 Thông tư", ông Phớc nói.

Theo Bộ trưởng, trọng tâm của Bộ Tài chính là tiếp tục thực hiện tốt chính sách tài khoá; phối hợp giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ một cách hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để ổn định thị trường chứng khoán, bảo hiểm, thị trường vốn và đảm bảo quản lý tài chính ngân sách, tài sản công hiệu quả nhất.

Chia sẻ về những giải pháo tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ và Chính phủ đã trình Quốc hội và Quốc hội đã ban hành Nghị quyết giao cho Chính phủ triển khai thực hiện chính sách tài khoá trong đó có dự toán thu ngân sách nhà nước và dự toán chi ngân sách nhà nước.

"Chúng tôi sẽ tập trung nỗ lực, quyết liệt thực hiện thành công dự toán ngân sách, tiết kiệm chi, tăng giải ngân vốn đầu tư công, quản lý tài sản công cũng như tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế,… đảm bảo cho chính sách tài khoá được thực hiện minh bạch, hiệu quả", Bộ trưởng nói.

Theo ông Phớc, năm 2022, Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội ban hành 2 Luật, 48 Nghị định, trực tiếp ban hành theo thẩm quyền 108 Thông tư. Năm 2023, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội hoàn thiện quy định của pháp luật về các Luật và tiếp tục ban hành các Nghị định tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ thực tiễn do các quy định của pháp luật đã lạc hậu, đảm bảo “đường băng” cho nền kinh tế phát triển.

Đặc biệt, năm 2023, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất với Chính phủ thực hiện chính sách gia hạn, kéo dài giãn, hoãn thời gian nộp thuế như chính sách đã thực hiện trong năm 2022. Đồng thời, đề xuất Chính phủ và đã được Chính phủ chấp thuận giảm 30% tiền thuê đất và thực hiện giảm thuế môi trường đối với xăng dầu, cùng một số khoản phí, lệ phí; tập trung để đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp.

"Chúng tôi cho rằng, nâng cao năng lực của doanh nghiệp cũng chính là nâng cao năng lực cho nền kinh tế, từ đó sẽ góp phần tăng thu ngân sách", Bộ trưởng Bộ Tài chính nói.

Hậu Lộc
Phiên bản di động