Năm 2022, HĐND TP Hà Nội sẽ tiến hành hai đợt giám sát chuyên đề

TTTĐ - Sáng 23/9, tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thống nhất thông qua chương trình giám sát của HĐND TP Hà Nội năm 2022.
Tuần từ 9-13/11: Quốc hội tiếp tục hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và công tác nhân sự Năm 2021, Quốc hội sẽ không giám sát chuyên đề
Đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết
Đại biểu bấm nút thông qua chương trình

Theo đó, HĐND thành phố giám sát tại các kỳ họp gồm: Xem xét báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước 6 tháng và cả năm 2022 của thành phố; Các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định của Luật.

HĐND thành phố cũng sẽ chất vấn Chủ tịch UBND thành phố, thành viên khác của UBND thành phố, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND thành phố và cá nhân liên quan đến vấn đề thuộc trách nhiệm của mình.

Ngoài ra, HĐND thành phố cũng sẽ thực hiện giám sát chuyên đề: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của thành phố và Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND thành phố được thực hiện giám sát theo quy định của Luật.

Trên cơ sở lĩnh vực, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định theo pháp luật; Kiến nghị, phản ánh và những vấn đề cử tri quan tâm; Thực tiễn phát sinh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; Các cơ chế, chính sách của thành phố; Căn cứ vào chương trình công tác năm 2022 của HĐND thành phố và theo chỉ đạo, phân công, điều hòa của Thường trực HĐND thành phố để các Ban HĐND thành phố, các tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện.

HĐND thành phố giao Thường trực HĐND thành phố cụ thể hóa và triển khai thực hiện chương trình giám sát của HĐND thành phố; Điều hành các ban HĐND thành phố, đại biểu HĐND, tổ đại biểu HĐND thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật; Báo cáo kết quả giám sát tại các kỳ họp HĐND thành phố năm 2022.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile