Năm 2021, TP Hà Nội phấn đấu có khoảng 400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Hà Nội: Tạm giữ hàng chục nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử trị giá trên 4 tỷ đồng Mộc Châu Milk trao tặng hơn 50.000 sản phẩm sữa tươi tới tuyến đầu chống dịch Covid-19 200.000 sản phẩm của Vinamilk đến với các khu cách ly ở Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Hà Nội năm 2021.

Năm 2021, TP Hà Nội phấn đấu có khoảng 400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên

UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ 1.054 sản phẩm của 255 chủ thể đã được thành phố phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng cấp thành phố tham gia các hoạt động kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm.

Phạm Mạnh
Xem phiên bản mobile