Năm 2020, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam dự kiến lỗ gần 1.400 tỷ đồng

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh vừa công bố, năm 2020, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) dự kiến mức lợi nhuận âm gần 1.400 tỷ đồng.
Khó hiểu về cách hành xử của Tổng công ty Đường sắt Cảnh cáo Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa có văn bản gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020.

Theo đó, về kế hoạch sản xuất kinh doanh, năm 2020, VNR dự kiến sản lượng và doanh thu hợp cộng bằng 77% trở lên so với năm 2019.

nam 2020 tong cong ty duong sat viet nam du kien lo gan 1400 ty dong
Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, VNR dự kiến lỗ sau thuế tới 1.394 tỷ đồng trong năm 2020. Trong đó, hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến lỗ 711 tỷ đồng (Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn dự kiến lỗ 618 tỷ đồng (đã tính đến tác động từ dự án 7.000 tỷ đồng và dự kiến đến hết tháng 6 công bố hết dịch Covid-19).

Còn Công ty mẹ - VNR dự kiến lỗ 168 tỷ đồng (theo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt, trong đó đã tính một phần ảnh hưởng từ dự án 7.000 tỷ đồng nhưng chưa điều chỉnh theo ảnh hưởng của dịch Covid-19).

Bên cạnh lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh, VNR cũng dự kiến ghi nhận các khoản lỗ khác. Cụ thể, xử lý tồn tại tài chính từ những năm trước chuyển sang của công ty mẹ, chi phí phải trả, các khoản trích lập dự phòng dự kiến hạch toán đưa vào chi phí trong năm 2020 là 682 tỷ đồng.

Trong đó, các khoản chi phí phải trả là 394 tỷ đồng (gồm tiền thuế đất tại 551 Nguyễn Văn Cừ là 341 tỷ đồng và chi phí lãi vay dự án mua ray của Áo đến năm 2018 là 53 tỷ đồng); các khoản trích lập dự phòng là 229 tỷ đồng (gồm dự phòng phải thu khó đòi 108 tỷ đồng; đầu tư tài chính vào công ty con lỗ 120 tỷ đồng).

Ngoài ra còn có chi phí khấu hao, hao mòn tài sản theo qui định phải hạch toán vào chi phí nhưng chưa có nguồn thu bù đắp tổng cộng gần 59 tỷ đồng.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile