Năm 2020: Tinh giản 2% biên chế công chức, 2,5% biên chế viên chức

Theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước, năm nay chỉ tiêu tinh giản biên chế công chức là 2%, viên chức là 2,5%.
Đề xuất không giảm biên chế với giáo viên mầm non, khích lệ “cô nuôi dạy trẻ” Xác định biên chế tránh áp đặt bình quân Hà Nội bố trí gần 2.700 biên chế cho giáo viên thuộc đối tượng đặc cách

Năm 2020 là năm cuối của kế hoạch 5 năm từ 2016 - 2020, chuẩn bị, tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Trong năm này, Chính phủ đưa ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ và chỉ tiêu cần phải thực hiện. Cụ thể:

Chỉ tiêu tinh giản biên chế công chức trong năm 2020 là 2%; Tinh giản 2,5% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; Nâng tỷ lệ giáo viên mần non, tiểu học, THCS, THPT đạt chuẩn trình độ đào tạo theo trình độ mới;

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế đạt mức 4: 100%; Tỷ lệ ngăn chặn xử lý nghiêm kịp thời các thông tin xấu độc, sai sự thật mà phát hiện xác minh được trên mạng xã hội: 70-80%; Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội: 33,5%

Tỷ lệ các bộ, ngành, địa phương kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia: 90%; Tỷ lệ các vụ, cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng: 80%;

Tỷ lệ các sở, ngành và tương đương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng: 60%; Tỷ lệ các phòng, ban và tương đương thuộc UBND cấp huyện xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng: 30%; Tỷ lệ tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương trên Cổng dịch vụ công quốc gia: 30%;

Bên cạnh đó, cũng theo Nghị quyết 01, năm 2020 sẽ ban hành quy định về chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội mới trong năm 2020; Nghiên cứu, điều chỉnh lương hưu phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi thực hiện chế độ tiền lương mới; Sửa đổi, bổ sung quy định về tự chủ tài chính, vị trí việc làm và việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập để nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động

Ngoài ra, sẽ đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ; Thực hiện hiệu quả chính sách đào tạo, thu hút và trọng dụng cán bộ khoa học, công nghệ từ các nguồn sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học uy tín từ nước ngoài…

Nguồn: ANTĐ
m.anninhthudo.vn
Phiên bản di động